zondag 18 februari 2018

Vasten 2018 in het dekenaat Hasselt

Vastenontmoetingen:
4 donderdagen van 19,30 tot 22 uur in het ontmoetingscentrum St Katarina.
Vanaf 1 maart
Inschrijven verplicht via antoon.bielen@telenet.be


Dinsdag 6 maart: lezing in de kerk van Rapertingen door Tom van Wambeke
om 19,30 uur

24 uur voor de Heer
2-3 maart: 24 uur van aanbidding en biechtgelegenheid vanaf vrijdag 2 maart na de H Mis van 17,30 uur tot zaterdag om 17 uur. Ieder uur wordt er voor een andere intentie gebeden.
Virga Jesse Basiliek

woensdag 14 februari 2018

Vastenbrief Mgr Hoogmartens 2018Dierbare broeders en zusters, goede vrienden,

Vandaag begint de veertigdagentijd. Van de liturgie van Aswoensdag kennen we vooral het assenkruisje, dat mensen ontvangen ter herinnering aan hun vergankelijkheid: "Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof en as zult wederkeren." Almaar vaker echter wordt, zoals in de abdijen, tijdens de aswoensdagliturgie wat as over het hoofd van de christenen uitgestrooid terwijl de bedienaar zegt: "Bekeer u en gelooft in de Blijde Boodschap." Die bekering of ommekeer is vooral nodig om na veertig dagen met een ontvankelijk hart de vreugde van Pasen te kunnen beleven.

Ongeveer gelijktijdig met de veertigdagentijd van dit jaar zendt de VRT gedurende acht weken op zondagavond een programma uit onder de benaming Taboe. De eerste uitzending was goed voor meer dan anderhalf miljoen kijkers. "Het is een programma over lachen met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen", zo zei de populaire stand-upcomedian Philippe Geubels bij de aankondiging van de uitzendingen. Geubels wil het taboe doorbreken van humor in bepaalde situaties. Hij betoogt dat humor helend en bevrijdend kan zijn, ook bijvoorbeeld voor mensen met een zware handicap of voor wie het levenseinde nabij is. In interviews in kranten en op televisie toonde hij bovendien dat hij best wel empathie had tegenover hen. Hij voegde eraan toe dat humor natuurlijk slechts kan op voorwaarde dat de betrokkene daaraan toe is. Het register van de humor veronderstelt immers altijd grote subtiliteit.

Ook de lezingen van afgelopen zondag, de laatste voor de veertigdagentijd, hadden het over een taboe, niet dat van de humor, maar van de melaatsheid. Ten tijde van het Oude Testament werden melaatsen om begrijpelijke redenen uit de samenleving gebannen en als onrein beschouwd. Jezus echter doorbrak het taboe door de melaatse aan te raken en ook hem heil van Godswege toe te zeggen. De weg van het geloof die Jezus aanreikt, is nog dieper dan elke humor, hoe subtiel ook, Jezus bespeelt als het ware een ander register, namelijk dat van het heil van Godswege, dat ons leven het perspectief geeft van de eeuwigheid, vanuit de Liefde die God is.

De veertigdagentijd wil ons allen openen voor dat heil van Godswege, dat altijd - ook in de meest complexe situaties van het leven - kan ontvangen worden. Meer nog, we kunnen in de veertigdagentijd actief op zoek gaan naar dat heil, zoals trouwens ook de melaatse uit het evangelie deed vanuit een groot geloof. Hij zei: "Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen."

Vanuit een eeuwenlange traditie vraagt de Kerk om ons, in de komende veertigdagentijd, toe te leggen op drie houdingen, te beginnen met de houding van gebed. Slecht een hart dat biddend met God verbonden is, ontvangt heil en heelheid vanuit zijn Liefde.

Ten tweede vraagt de Kerk ons te leren geven. Van oudsher hoort het geven van aalmoezen bij de veertigdagentijd. Vandaag wordt de aalmoes vaak vervangen door 'Broederlijk Delen' of door solidariteit op vele wijzen. Het leren geven is echter fundamenteel voor de veertigdagentijd.

Tenslotte is er nog het vasten zelf. Moeten wij allen niet leren leven op een meer sobere wijze? Is het niet goed om op Aswoensdag en Goede Vrijdag te ervaren wat honger is, in verbondenheid met zo veel mensen voor wie honger een dagelijkse werkelijkheid is? Is het niet goed te leren hongeren naar gerechtigheid?

De veertigdagentijd wil ons aldus - op vele wijzen - openen voor het heil dat van God komt en voor zijn Liefde die ons draagt. Laten we daartoe taboes doorbreken. Laten we spreken met de vreemdeling in ons midden. Laten we luisteren naar de stem van de arme en laten we van daaruit steeds meer het heil van de wereld en het heil van Godswege voor ogen hebben. Want, zoals de psalmist (Psalm 70) ons leert: "Wie bij U hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn." Wij zijn immers allen - zo beleven wij dit jaar met ons bisdom - door Hem bemind, door Hem geroepen.

Van harte wens ik u een gezegend veertigdagentijd.


Mgr Patrick Hoogmartens,
Bisschop van Hasselt


zondag 11 februari 2018

Brief Mgr Hoogmartens voor de vasten 2018

Aansporing dat Aswoensdag en Goede Vrijdag verplichte vastendagen zijn en er dus soberheid is de hele dag.

Aansporing om te delen met anderen die het minder goed hebben;

zaterdag 10 februari 2018

Ophalen oude palmtakjes

U kan de oude palmtakjes weer kwijt bij de paters minderbroeders, in een kartonnen doos.
Op die manier zijn we weer helemaal klaar voor de vasten.

woensdag 7 februari 2018

Er is niet zoveel verschil tussen ons en Adam - hoogstens een mobieltje: Kardinaal Sarah in Brussel

                                                            

Vanavond sprak kardinaal Robert Sarah in de OLV kerk van Stockel, voor een overvolle kerk en in aanwezigheid van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de nuntius, met simultaan uitzending op schermen naar de kapel en een andere zaal.

De kardinaal moedigde aan om duidelijk voor ons geloof uit te komen en voor de waarden die ermee samen hangen. Hij herinnerde ons aan de strijd van Benedictus XVI tegen de 'dictatuur van het relativisme'. Op de eerste plaats ook aan de bescherming van het leven. Hij klaagde aan dat Hillary Clinton abortus tot een basisrecht in heel de wereld wilde verklaren. En in het zog daarvan proberen de Verenigde naties en Europese unie allerlei drog-rechten te verklaren. Zo zijn er de rechten om dood te gaan, en het recht om niet geboren te worden, met daartussen het recht op abortus.

Tevens beschouwt hij de Christenen van Europa als de meest bedreigde. In Afrika is het mogelijk dan men naar de H Mis gaat en niet meer terugkomt, bijvoorbeeld door de bommen op kerken in Nigeria. Maar hier in Europa is het veel moeilijker. In Afrika wordt men alleen fysiek bedreigd, maar in Europa is er de constante erosie van de waarden. Het geloof wordt hier geanestheseerd, aldus kardinaal Sara.

Daarnaast was er een pleidooi om ons te verzetten tegen de hedendaagse cultuur in Europa. Tegen de denaturering van het huwelijk. En voor een nieuwe ijver om Humanae Vitae in de praktijk te brengen.

Op de vraag wat kunnen wij doen? Kwam het antwoord om ons te verenigen. Alleen verdort het geloof en de waarden. Jullie moeten je verenigen, en bidden.


 
 

Gefeliciteerd aan de organisatoren, die enorm veel werk hadden verzet; zelfs voor eten en drank zorgden, en elkeen mailden met parkingaanwijzingen. Fantastisch!
Alleen jammer dat de liturgie dan niet gevierd wordt op een meer aan de gast aangepaste wijze.


donderdag 1 februari 2018

Non-figuratieve kunst heeft beter haar plaats in een moskee.

De kathedraal van Keulen heeft sinds een tiental jaar een glasraam van de atheïst Gerard Richter. Het zijn wat gekleurde blokjes, alhoewel ik zeker ben dat sommige 'hedendaagse kunstcritici' er allerlei diepzinnige filosofische bespiegelingen over kunnen houden.

Kardinaal Meisner (+2017) weigerde naar de onthulling van het glasraam te komen: Hij had voorkeur gegeven aan een figuratieve voorstelling van de martelaren van de 20ste eeuw, en vond dat dit non-figuratieve werk beter kon thuishoren in een moskee.

Van hem ook de uitspraak: Wanneer de cultuur loskomt van de eredienst aan God, dan wordt de cultus ritualisme en de cultuur degenereert.

Ik denk dat dat ook de boodschap is die men best zou geven aan de lumineuze bedenkers om het skelet van een vinvis in een kathedraal op te hangen of er een beeld van Jan Fabre in te plaatsen. En dan wil ik uiteraard niet de cirkelkes en blokskes in de glasramen van de kathedraal van Luik vergeten. 


maandag 29 januari 2018

Donderdag 1 februari 2018: Aanbidding in de Kathedraal

Op de eerste donderdag is er aanbidding in de Kathedraal van 15 tot 16 uur.

Zegen met het Heilig Sacrament door Mgr Hoogmartens in de Basiliek van Kortenbos