zondag 19 maart 2017

Mirakel van Caravaca de la Cruz

 
Het Eucharistisch Mirakel van Caravaca de la Cruz gaat over de verschijning van de Heer Jezus in de Hostie, tijdens de viering van de H Mis.
Dankzij dit mirakel, bekeerde de moslimkoning van Murcia en zijn familie zich tot het Katholicisme. Het meest bekende document over dit mirakel is de getuigenis van de franciscaanse pater Gilles van Zamora, de historicus van koning Ferdinand, de Katholieke koning.


vrijdag 17 maart 2017

24 uur voor de Heer: 24-25 maart 2017

Op het eind van het Jaar voor de Barmhartigheid spoorde de Paus de Kerk aan om verder te gaan met de actie '24 uur voor de Heer'. Met aanbidding en biechtgelegenheid. In ons bisdom is er aanbidding bij de Zusters Zaden van het Woord in Tongeren.
 
* Zusters Zaden van het Woord, Clarastraat, Tongeren.
24 uren voor de Heer - 2 dagen van stille aanbidding (Vanuit de oproep van onze paus Franciscus) - vrijdag 24 en zaterdag 25 maart van 9u tot 17u - Mogelijkheid om deel te nemen aan de aanbidding volgens uw beschikbaarheid.

 
*Parochie St Kwinten Leuven (Engelstalige internationale geloofsgemeenschap):

 
Vrijdag 24 maart
17.00 uur         Kruisweg van de Heer
18.00 uur         Eucharistieviering (tweetalig: NL & EN)
19.00 uur         Start van de Aanbidding en kans tot het ontvangen van hetSacrament van de Verzoening
21.00 uur         Completen


Zaterdag 25 maart
18.00 uur         Angelus & Zegen met het H. Sacrament, gevolgd door de Eucharistieviering van de Aankondiging van de Heer (tweetalig: NL & EN)
 
 
*Priester Poppe; Moerzeke:

Extra aandacht voor God. Dat is het doel van de actie ‘24 uur voor de Heer’, die op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart wereldwijd voor de vierde keer wordt gehouden. De paus vraagt daarbij aan kerken, kapellen om hun deuren open te zetten zodat mensen binnen kunnen komen voor Eucharistische aanbidding en kunnen biechten.


"Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren.

Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede."

De biecht als sacrament van de goddelijke barmhartigheid dient weer een meer centrale plaats te krijgen in het leven van de gelovigen.

Individuele bedevaarders kunnen gewoon aansluiten, groepen die wensen een deel van het programma mee te maken, melden zich bij de rector:

Edward Janssens, 0475/ 69 25 59 of eduard.janssens6@telenet.be

In het heiligdom van de Zalige priester Edward Poppe

bieden wij het volgende programma aan:

Vrijdag 24 maart
15.00 uur: Wij overwegen de kruisweg van de Heer
16.00 -18.00 uur gelegenheid tot het ontvangen van het boetesacrament
18.00 uur Eucharistieviering
18.30 – 20.00 uur Aanbidding van het H. Sacrament

Zaterdag 25 maart
09.00 – 16.30 uur Uitstelling van het H. Sacrament
09.15 uur Kerkelijk morgengebed
09.30 uur Gelegenheid tot stil gebed
14.00 uur Bedevaart van de bedevaartgroep, "de vrienden van priester Poppe"
16.00 uur Gelegenheid tot het ontvangen van het boetesacrament
16.30 uur Eucharistieviering voorgegaan door Mgr Luc Van Looy
17.30 uur Einde van de 24 uur voor de Heer

https://www.facebook.com/events/1279028602151640/

Morgennacht: Stille omgang Amsterdam

De Stille Omgang wordt in 2017 gelopen in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie: 
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)

Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris generaal van de Verenigde Naties, kwam
om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement
vond men zijn geestelijk dagboek "Merkstenen" met deze intentie.

Gebed voor onderweg
God niets is heilig zonder U,
buiten U bestaan geen vaste waarden,
maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig.
Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid,
geef zin en richting aan ons leven,
dat wij al het goede weten te gebruiken
en ons hechten aan wat blijft
Uit: Getijdengebed.

zondag 12 maart 2017

Mgr Dr Korte roept op tot cordon sanitaire in Nederland

Het Katholiek Nieuwsblad citeert Mgr De Korte, de huidige bisschop van Den Bosch: 'De ideeën van die partij [de PVV van Geert Wilders] staan voor hem “haaks op de katholieke visie op de rechtvaardige samenleving. Hoe ze bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen, de vrijheid van godsdienst op de schop willen nemen, de rechtstaat aanvallen – ‘nepparlement, ‘neprechters’... Dat zijn dingen die ons zeer terughoudend zouden moeten maken.'

---

We kunnen zeggen dat vandaag de grote en minder grote partijen, voor Katholieken, structuren van zonde zijn. Terwijl ze laboratoria van ideeën, en samenbrengers van energie zouden moeten zijn om te zoeken naar het gemeenschappelijk goede, maar vandaag lijken het eerder bendes te zijn van roofdieren die zich een beetje groeperen om de macht te kunnen veroveren, of te behouden. De macht is, zoals de mammon, een idool dat de plicht corrumpeert: het gemeenschappelijk goed dienen. Voor hen die weigeren om een label te gebruiken dat uit de Katholieke Kerk voorkomt, kan met deze perverse structuur ook anders vertalen: de partijen doen moedwillig kwaad en ze weten het.

De barmhartigheid kan maar moeilijk samengaan met onoverstijgbare cordons sanitaires. In tegendeel juist, ze moet ons doen gaan tot alle zones van uitsluiting om het algemeen goed voor te stellen. Omdat de politiek juist de hogere vorm van barmhartigheid is, moet ze trachten alle cordons sanitaires te overstijgen en te breken, niet door ideeën te verloochenen, of verlangens, of onze visie op het algemeen goed, maar door zo goed mogelijk een dialoog te riskeren, zo eerlijk als maar kan. Want als men getto's creëert door met sommige niet te willen praten, of apart te zetten, dan zijn we ver weg van de stad zoals gedroomd door de Katholieken.

De uitspraken van Mgr De Korte doen me denken aan het enige stemadvies dat ik de laatste decennia in Vlaanderen heb gehoord, dat van de voormalige bisschop van Brugge, Vangheluwe, die publiekelijk opriep dat een Katholiek niet op het Vlaams Blok mocht stemmen. Ze doen de Katholieke Kerk daar groot kwaad mee: Door niet de grond van de zaak te behandelen (de echte oorzaken van immigratie, de grote economische belangen van lobbygroepen binnen het Westen voor immigratie, het recht van een nationale staat om grenzen te hebben en te stellen, ...; het recht van een andere mening op de aanpak van milieuproblemen, de oorzaken van die problemen, ...; de echte economische redenen waarom bepaalde lobbygroepen een bevolkingspolitiek willen opleggen, ...), maar over de ware oorzaken te zwijgen, en de rede te doden met Lampedusa-sentimentalisme, dat is een groot kwaad.

We verdienen betere herders, die oproepen tot de waarheid, en de problemen ook werkelijk benoemen. Dat zal hen allicht minder succes opleveren, ook in het Vaticaan van vandaag, maar dat is de weg van het werkelijke algemeen goed. Dat bisschoppen meedoen aan de demoniseren van bepaalde politieke partijen maar te laf zijn om anderen die staan voor de cultuur van de dood te veroordelen is onevenwichtig en onrechtvaardig. Tot op heden heb ik nog niet gehoord van Mgr De Korte dat een Katholiek niet op GroenLinks mag stemmen, daar zijn nochtans zeker Katholieke gronden voor.

Geen wonder dat de Katholieke Kerk ongeloofwaardig wordt bevonden met dergelijke leiders.

dinsdag 7 maart 2017

Immigratie, de Kerk en het Westen

Een interview met Ettorer Gotti Tedeschi

Interview door Giovanni Bucchi, uit het maandelijkse blad Formiche.De ex-bankier van het Instituut voor Religieuze Werken van het Vaticaan legt aan 'Formiche' uit dat de echte redenen voor de migratie niet van economische orde zijn.
De economische redenen kunnen voldoende de redenen van de massa-immigratie uitleggen. Het is een fenomeen dat 'voorzien en geweld is om de sociale en religieuze structuur van onze samenleving te wijzigen , en het Katholicisme in concreto te wijzigen. Dat zijn de woorden die Etoore Gotti Tedeschi zwart op wit schrijft in het 'achtste rapport over de Sociale doctrine van de Kerk in de wereld', dat werd voorgesteld door het Internationale Observatorium Kardinaal Van Thuan over het thema van de immigratie. De Katholieke economist en bankier, de ex-president van het Instituut voor Religieuze Werken, heeft er een klein essay aan gewijd dat, na de presentatie van het rapport in Rome,  wat kritiek heeft geoogst, maar ook positieve commentaren.

Geachte Gotti Tedeschi, in uw interventie spreekt u over een 'broederlijke correctie' voor enkele instutiten van de Kerk die het probleem van de immigratie niet zouden begrepen hebben. Waaruit bestaat deze correctie?

Ik werd beziggehouden door de humanitaire drang vol van emotiviteit die de cijfers van het fenomeen lijken te negeren en die de oorzaken van het probleem niet willen aanpakken. Men zou inderdaad kunnen zeggen dat er tegenwoordig 3 taboes zijn, die men niet kan of niet wil op een globale en redelijke wijze benaderen: het probleem van de nationaliteit, van het milieu en van de migraties.
Het lijkt of er een hogere wil is die verbreid is en opgelegd, en die maakt dat men niet over deze drie taboes mag spreken. Alsof er overal als het ware 'controleurs' zitten, die bereid zijn alle middelen te gebruiken, ook de intimidatie, opdat we over deze taboes allemaal denken in deze pensée unique: genoeg met de geboortes, omdat de mens het milieu vernietigd, laat ons dus de immigratie aanmoedigen want dat is een betere oplossing. Er zijn veel duistere punten in deze drie taboes, maar laat ons niet van het onderwerp afwijken, het is goed dat men beseft dat de gegevens en de informaties over reguliere immigratie worden beïnvloed door akkoorden, of door een 'economische chantage' met de landen vanwaar de migratie komt. De gegevens en informatie over de clandestiene immigratie zijn nog minder helder; denk aan de illegale ontschepingen naar Italië die in 2016 ongeveer 40 keer (181436) zo hoog waren dan in 2010 (4406). En we zijn er ons goed van bewust dat het fenomeen van clandestiene immigratie aan het stijgen is en uit controle is. In 2015 was maar in 5% van de gevallen het statuut van de vluchteling bekend, 36% hebben humantaire hulp gekregen en 59% zijn geweigerd maar niemand weet nog waar ze zijn. En het gaat om meer dan 100 000 personen (op de 153842 ontscheepten). In 2016 steeg  het cijfer nog, met 181436 personen die over zee kwamen (18% meer dan in 2015) en het aantal teruggestuurden met begeleiding naar hun land van origine was maar 5%. In de praktijk is de illegale immigratie er met een ritme van meer dan 100000 per jaar, en de buurlanden weigeren de geëxpatrieërden. Dit zijn cijfers die vrijgegeven worden door de Hoge Raad van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen.

Waarom zijn economische redenen niet voldoende om het migratiefenomeen te verklaren?

De migratiefenomeen kan worden uitgelegd, of beter het laat zich raden, voor 3 belangrijke oorzaken: conflicten, armoede, de nood aan werk. Het is evident dat die drie oorzaken bestaan, maar hoe dat ze ontstaan, en hoe ze kunnen worden opgelost, wordt nauwelijks besproken. Laat ons het eerste nemen, de conflicten. Zo'n tien jaar geleden werden die praktisch steeds in de kiem gesmoord; dus kan men zeggen dat ze nu worden getolereerd (of zelfs veroorzaakt, denk maar aan Libië), terwijl de verkoop van wapens aan bepaalde landen steeds maar stijgt en men denkt dat die wapens onder andere door Daesch worden gebruikt. De conflicten die die migraties hebben veroorzaakt, konden die ja of neen gestopt worden?
Laten we het over het tweede hebben: de stijging van de armoede. Het probleem lijkt niet echt te zijn, als we kijken naar de migratiestromen. Degenen die uit landen komen met slechte economieën staan maar voor 5 of 10% van de vluchtelingen. Maar het is ook duidelijk dat die armoede voorkomt uit onze gebreken in de laatste 10 jaar; Laat ons kijken naar de fameuze G8 over Africa, waar we ons geëngageerd hebben om investeringen aan te moedigen en ook export naar de arme landen; wat is er gedaan? Eigenlijk niets.
Tot slot, het belang van werkkrachten; het populatietekort door de demografische instorting maakt die de immigraties nodig? Maar wie of wat heeft dat tekort veroorzaakt dat men nu verkondigt op te lossen? Wie heeft de geboorteratio's van de westerse laten doen dalen en voorziet nu om ze op te lossen met migratie? In een periode van economische crisis, en met een hoog werkloosheidpercentage zoals in ons land? Met een kost van de opvang die zo enorm weegt op ons budget?
Ik heb gesproken over het uitklaren van de echte oorzaken van het probleem, want anders raakt het niet opgelost en zal het erger worden. De twijfels over het feit dat men de reële oorzaken van het probleem wil negeren komt ook voor uit de verwarring die in Europa heerst. Hoe kan het dat men nooit nadenkt over het feit dat de meeste van die migranten jong zijn en in goede gezondheid? Zouden de ouderen dan niet de conflicten en honger vrezen?

Laat ons nu naar de kern komen. U heeft geschreven dat er een plan is om het 'Katholicisme te redimensioneren'. U heeft gesproken over een project van wereldwijde gnostische beïnvloeding die een duidelijke vijand heeft: de Katholieke Kerk, en u heeft dat gedaan door de secretaris van de VN Ban Ki-Moon te citeren en het Rapport Kissinger van 1974. Waarom zou de Katholieke Kerk het doelwit zijn?
Ik denk dat het fenomeen van de migraties een van de ergste consequenties is van de mislukking van wat men noemt een 'nieuwe economische wereld orde' die in de jaren 70 werd opgesteld voor een noodzakelijk proces van mondialisering. Ik nodig iedereen uit om eens na te denken over het feit dat al de objectieven van de 'Nieuwe orde' niet alleen niet zijn gerealiseerd, maar dat het tegenovergestelde zich heeft voorgedaan: men wilde alle conflicten tegengaan, de ongelijkheden, de armoede, de religieuze intolerantie, het totalitarisme, maar het is het tegenovergesteld wat er gebeurd is, inclusief een proces van geforceerde migratie. Het echte grote 'succes' van de Nieuwe Orde is dat het een wereldwijde economische crisis heeft georganiseerd, die op zich de oorsprong is van andere nefaste consequenties. We moeten ook erkennen dat er een ander 'echt succes' is: dat gerelateerd is aan het duidelijke proces van relativering van religieuze overtuigingen, met als doel om ze te laïciseren, met als gevolg de instorting van morele waarden en de veranderingen in de schoot van de Katholieke Kerk. Als we kijken naar de consequenties van de beschouwde feiten, kunnen we niet anders dan stilstaan bij het risico (voor de enen) of de opportuniteiten (voor de anderen) van een proces van socio-religieuze 'engineering' (sociale engineering is een praktijk die erop gericht is om op grote schaal bepaalde gedragingen van sociale groepen te veranderen, nvdr) dat zeker geïnspireerd is, en ik zou zeggen gestuurd is. Als we het geduld hebben om de verklaringen van tal van internationale leiders in de laatste 40 jaar eens te gaan herlezen, dan vinden we genoeg materiaal om te analyseren dat 'niets per toeval' gebeurd. We spreken hier niet van complottheorieën, maar van feiten.   

Als men uw essay leest, dan krijgt men de indruk dat de Katholieke Kerk, die het doel van de aanval is, niet beseft wat er gebeurd. Is dat zo?

Het Katholicisme is een absoluut en dogmatisch geloof, dat plichten vereist voor de Schepper. Maar de laïcistische wereld aanvaard geen 'plichten'. Ziet u, het project van de Nieuwe Wereldorde had veel meer voor ogen dan alleen strategische objectieven, over de controle van de geboorten of de nieuwe ethische paradigmas voor de meest dogmatische religieuze overtuigingen, om te gaan naar een grote universele religie. In de laatste 40 jaren heeft men niets anders gedaan dan spreken over nieuwe objectieven voor de mensheid, en toen kregen we 11 september en is alles veranderd, men heeft de spoed op een opportunistische manier uitgebuit ... Men heeft verkondigt dat de civiele rechten die de wereld nodig had niets te maken hebben met de Katholieke moraal, zo ver zelfs dat de algemene directeur van de wereldorganisatie voor de gezondheid heeft verklaard dat de christelijke ethiek niet meer moest worden toegepast in de toekomst. En Obama heeft in 2009 verklaart dat de gezondheid het bio-psycho-sociaal welzijn behelst, of dus een groen licht voor abortus zonder grenzen, euthanasie maakt grenzen aan de zorg, en het weigeren van gewetensbezwaren. Dan is het duidelijk dat het Katholicisme wordt aangevallen, niet? En vervolgens heeft Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN, het bestaan om voor een historische rede voor de religieuze leiders van de wereld in New York in 2000, om echt een religieus syncretisme te promoten en de creatie van een wereldreligie, met als uitleg dat immigraties dat project kunnen helpen ....

En de Kerk staat erbij en kijkt er naar?
Ik wens niet de religieuze instituten te bekritiseren, of de Paus; wat zou  de Paus anders kunnen zeggen, dan aansporen tot barmhartigheid? Toch, ben ik perplex over de verklaringen van de eminente leden van sommige instituten die de oorzaken lijken te willen ontkennen en alleen humanitaire oplossingen willen voorstellen, los van de oorzaken. Heb jij al ooit een probleem zien oplossen als men alleen de gevolgen en niet de oorzaak aanpakt? Hoe kan men nu denken dat men de problemen van materiele en sociale aard kan oplossen zonder dat men de morele problemen aanpakt? Maar die illustere prelaten, hebben die Caritas in Veritate en Lumen Fidei gelezen en over nagedacht? En verder vindt ik het misplaatst om morele-humanitaire consideraties te maken door naar het sacrale te wijzen.

Sommigen hebben u aangevallen door te zeggen dat uw theorieën ingaan tegen paus Franciscus en dichtbij de ideeën van Trump en Salvini (Liga Nord) staan? Wat is uw reactie?

U zal allicht hebben opgemerkt dat sinds een zekere tijd in ons land er twee sporten zijn ontstaan: de 'interpretatie van de Paus' en de 'jacht op dissidenten' (echte of verbeelde) van de gedachten van de Paus. Als men geen argumenten heeft, vindt men beledigende en sentimentele vergelijkingen uit.

zaterdag 4 maart 2017

Aankondigingen: 5 en 6 maart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------
 
 
GEBEDSUUR VOOR ROEPINGEN
met uitstelling van het HEILIG SACRAMENT
Met momenten van stil en gemeenschappelijk gebed.

Zondag 5 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur
Grafkapel Zalige Priester Poppe
Kasteellaan 1, 9220 MOERZEKE
“De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.
Bidt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te zenden” (Mt. 9, 35-38).

Blijven wij bidden - vragen - om het geschenk van roepingen