woensdag 26 augustus 2015

Interview met Mgr Hoogmartens in Katholiek Nieuwsblad

In het Katholiek Nieuwsblad van 21 augustus staat een groot interview met Mgr Hoogmartens.

Vertrekkende vanuit het jaarthema 'Naar buiten met de vreugde van het Evangelie'.  [Sorry, hiermee wordt geen sacramentsprocessie bedoeld]:

"Die [vreugde] is te vinden in 'de relatie met de Heer', zegt de bisschop. Volgens hem kunnen mensen daartoe gebracht worden door hen te helpen 'hun levensvragen te leren zien in een gelovige context'."

"Volgens mgr Hoogmartens is het 'de opgave' om met name jongeren en jonge gezinnen bij de Kerk te betrekken. 'Op wereldvlak zijn zoveel mensen die vanuit hun geloof leven. Ook westerlingen moeten de geestelijke component van het leven voeding geven, God leren ontdekken en leren om vanuit Hem te leven. Je hoeft daarom nog niet expliciet voor de Kerk te kiezen, maar voor God, en daartoe heb je de Kerk nodig, maar het doel is dat mensen God leren kennen.Niemand van ons heeft God ooit gezien, maar als we Jezus zien, dan geloven wij dat de Vader zo is en dat men die werkelijkheid van God leert kennen, waar de Kerk dienares van is. Opdat mensen de grote rijkdom van het gelovige leven, van het Godverbonden leven leren kennen. Maar dat is voor de jongen generatie moeilijk. Tegelijk hebben ze zoveel levensvragen waar ze geen antwoord op krijgen. Het evangelie kan voor hen een openbaring zijn."


Lees het hele interview in het Katholiek Nieuwsblad: zie www.katholieknieuwsblad.nl
vrijdag 21 augustus 2015

Vrijdag: Aandacht voor de christenen van het Midden-Oosten

Uit het bericht voor het klokkenluiden voor de christenen van het Syriƫ en Irak op 15 augustus, door Mgr Delville

Getroffen door de vervolgingen en moordpartijen waar de christenen van het Midden-Oosten slachtoffer van zijn, sluit het bisdom Luik zich aan bij de andere bisdommen om de klokken te luiden op 15 augustus. De bisdommen willen zo hun solidariteit uitdrukken met de christenen en met hen bidden.

Op deze dag van Hemelvaart van Maria worden we uitgenodigd om te bidden tot de Maagd. [...] Want de Moeder van de Kerk ontwart de nopen van de haat en het geweld dat het hart van de mens van wurgt. [...] Het bisdom Luik voelt een speciale genegenheid voor de christen van het Midden-Oosten, omdat haar eerste bisschop, de H Servatius, zonder twijfel een Syrische christen was, die Sarbatios heette en als missionaris kwam naar onze streken in het jaar 340; Hij was bisschop van Tongeren en werd in Maastricht begraven. Het is in die geest van solidariteit dat ik de christenen van het bisdom Luik uitnodig om te bidden voor de christenen van het Midden-Oosten en om daden te stellen van verwelkomingn naar hun toe.

Jean Pierre Delville, bisschop van Luik.

zaterdag 15 augustus 2015

De klokken van Onze Lieve Vrouw


Ook het bisdom Hasselt was erbij. 

15 augustus 2015


Virga Jesse, Ora pro nobis

Processie Viversel: Een processie is een geloofsgetuigenis

Vandaag 15 augustus is het sacramentsprocessie in Viversel, naar de sacramentsberg op het circuit van Terlamen. De pastoor sprak over een processie als geloofsgetuigenis, omdat ons geloof geen private zaak is, maar iets waarvan we willen getuigen, waar we fier op zijn en aan allen willen tonen.
Een processie zegt ook iets over de staat van onze Kerk: de Katholieke Kerk is een nomadische kerk, een kerk die altijd op pelgrimage is en in deze wereld geen vaste thuisplaats heeft.

Verder ging de homelie ook over de tenhemelopneming van Maria naar ziel en lichaam. Want onze Kerk gelooft ook in de verrijzenis van het lichaam. Dat is waar de toehoorders van Paulus op de areopaag zo aanstoot aan nemen, de grieken die nog konden geloven in het verder leven van een ziel, maar toch niet in een eigenlijk lichaam. Dat is echter ons katholieke geloof. En dus is vandaag ook het lichaam van Maria in de hemel, net als het verheerlijkte Lichaam van de Heer.

Heel de processie, de vlaggen langs de weg, de fanfare, de kleding, het rustaltaar, de wierook, het zandtapijt, het koor, de klankinstallatie: het was allemaal prachtig verzorgd. Het mirakel van Viversel leeft door, ook na 698 jaar. Petje af voor iedereen die dit mogelijk maakt!


zandtapijtjes van knielende schapen. omdat op 1 augustus 1317 de schapen knielden voor het verborgen Heilig Sacrament


De Heilige Klara had zelfs vers gelakte teennagels!
De klokken spreken

De klokken spreken vandaag in tal van kerken en Kathedralen in meer dan 50 bisdommen van Europa, omdat de klokken van Syriƫ en Irak niet meer mogen spreken.

De radio en TV zullen er misschien niet over spreken vandaag, maar eigenlijk is het het hoofdnieuws van deze dag.