vrijdag 27 november 2015

Domine, Salva nos! Overwegingen bij het einde van het Katholieke jaar A.D. 2015 (Christus Koning 22 november)

Domine salva nos, perimus: impera, et fac Deus tranquilitatem 

Het afgelopen jaar is misschien wel best zo te begrijpen, als een jaar waarin het schip op een woeste storm voer. De Kerk lijkt hevig te schommelen van binnenuit, waarbij  de inhoud van ons geloof wordt gerelativeerd en uitgehold. Een Vlaamse bisschop nam zelfs het voortouw door een pleidooi te houden voor verandering van de dogma's van onze Kerk en voor te stellen de Kerk te doen plooien voor het relativisme van de wereld. Kerk en Leven pleitte voor het regionaal veranderen van de doctrines van de Kerk. De openbaring van Jezus Christus is dus niet een eeuwige Waarheid maar een openbaring die verandert per plaats, per tijd, per hoofdredacteur van Kerk en Leven en per bisschop ... Geen wonder dat paus-emeritus Benedictus XVI kritiek oogstte om zijn observatie dat geloof en rede hand in hand moeten gaan. Het Vlaamse bootje lijkt soms ver van de rest van de Kerk te varen (en steeds verder ervan weg?). Ook in onze parochie werd tijdens de H Mis meermaals door onze herders een verlangen uitgesproken voor een pastoraal die niet overeenkomt met de Katholieke Catechismus. Maar als het zout smaakloos wordt, hoe zouden we dan nog smaak kunnen geven aan deze stad? Meer nog, ook in Rome lijkt verwarring alom en stijgt de stank op van anglicanisme en protestantisme.

Maar hoe daarop reageren? Op de eerste plaats allicht met gebed. Laat ons niet in de steek, Heer! Mane nobiscum, Domine! En de ontmoeting met de Levende Heer in de aanbidding is een buitengewone manier. Dat heeft onze broederschap weer iedere maand gedaan. Ook bij de herdenking van het Sacrament van Mirakel was een goede aanwezigheid.

Daarnaast waren er twee lezingen, met mgr Delville rond Sacramentsdag en zuster Anima Christi in oktober. Als zoveel bronnen elkaar gaan tegenspreken, is het goed om uitleg en duiding te krijgen bij ons geloof. Mgr Delville richtte onze aandacht op de grote Heiligen die aan de wieg stonden van Sacramentsdag: de H. Juliana en de Z. Eva. Maar hij wees ook op de bloeiende 'vrouwenbeweging' in de 13e en 14e eeuw met onder andere H. Lutgardis van Tongeren, H. Christina de Wonderbare van St Truiden, H. Elisabeth van Spalbeek, ...   Eigenlijk zijn veel van deze Heiligen onbekenden voor ons, tijd om ze te herontdekken (alhoewel ze allicht niet zullen worden voorgedragen als patronessen van de alwetende dames van het IPB).

Moeder Anima Christi overliep met ons de orde van de H. Mis en gaf aansporingen en voorbeelden hoe we de H. Mis beter kunnen meevieren. Ze spoorde ons aan onze priesters lief te hebben en te respecteren. Ze sprak ook kort over de vele problemen die haar zusters in alle plaatsen van de wereld, maar zeker in Aleppo en in Egypte op dit ogenblik meemaken. 

Naast gebed en lezingen, is het ook tijd om te getuigen van ons geloof in de Eucharistie naar anderen toe. Vorig jaar reeds werd de website www.dekleinejuliana.be vertaald naar het nederlands. Dit jaar werd het youtube-filmpje vertoond voorafgaand aan de lezing van mgr Delville, en het boekje is nu ook verkrijgbaar bij Betsaida uitgeverij. Een heel nuttig instrument om ook met kinderen over de Eucharistie te spreken. 

Op die weg willen we ook verder gaan. Al langer zoeken we wegen om ook jongeren te betrekken bij de broederschap, en een aanbiddingsuur op donderdagnamiddag is daarvoor niet altijd handig. Ook de zaterdag namiddag met de Zusters Zaden van het Woord was niet voor iedereen mogelijk. Daarom denken we erover in het nieuwe jaar enkele avonden een aanbidding met aansluitend een korte lezing en daarna kennismaking te organiseren.

Ondertussen zitten we ook bijna in het jaar van de Barmhartigheid; Een jaar dat vooral gewijd is aan de biecht en de verzoening met de Heer. In Hasselt kunnen we ons met pater Valentinus geen betere bondgenoot bedenken op die weg. Misschien wordt in Hasselt ook de '24 uren voor de Heer' een werkelijkheid, zoals gesuggereerd in de bul van de Paus voor dit jaar.

Natuurlijk kijken we ook verder vooruit: 2017 wordt immer het jaar van de Virga Jesse en 50 jaar bisdom Hasselt, maar ook het jaar van 700 jaar Sacrament van Mirakel. Waar men 50 jaar geleden nog een halve Virga Jesse ommegang wijdde aan het Sacrament van Mirakel en de ommegang afsloot met de zegen met het H Sacrament op de grote markt, blijkt dat nu onbespreekbaar. Maar dat is geen reden om bij de pakken te blijven zitten. 

In het weekend voor 25 juli 2017 willen we als sacramentsbroederschap enkele activiteiten organiseren, waarvan de aanbidding uiteraard het belangrijkste is. De eerste stappen zijn ook gezet om er enkele culturele activiteiten rond te organiseren. Maar iedere helpende hand is zeker welkom. Zeker als het gaat om audio of video, een nieuwe website, of andere hand- en spandiensten. Om in het midden van juli, zeker enkele weken voordat de Zevenjaarlijkse processie rondgaat, mensen bijeen te brengen zal niet gemakkelijk zijn, maar laat dat ons niet ontmoedigen.   

Kortom, meer dan genoeg om voor te bidden, te vasten, en ons voor in te zetten. Tijd om maar weer een jaar verder te gaan.

Gebedsintenties van de Paus: December 2015

Algemene Intentie: Dat allen de liefde van God mogen ervaren, die nooit stopt met vergeven.

Missie-Intentie: Dat families, en zeker zij die lijden, in de geboorte van Jezus een vaste hoop mogen vinden.


Het aanbiddingsuur van de Broederschap zal plaatsvinden op donderdag 3 december om 15 uur.

Schoonheid zal de wereld redden: Er is helemaal niets Katholieks aan de bekenste kunstwerken van onze tijd.

Zie CatholicHerald.co.uk
Column van E.H. Lucie-Smith

Gisterenavond had ik het geluk om de laatste opvoering bij te wonen van de nieuwste productie van de Barbier van Sevilla in de English National Opera. Dit is al lang een van mijn favoriete opera's en ik had kaartjes voor de avond dat Paus Franciscus werd gekozen, maar, allicht door de voorzienigheid, kon ik die avond niet in het operahuis geraken.

Rossini is een van de meest toegankelijke componisten, en het libretto van de Barbier is van de hoogste kwaliteit, wat wil zeggen dat het verhaal en de karakters de muziek waard zijn die hun gegeven werd. De productie door Jonathan Miller laat het volledige komische potentieel van dit wonderlijke verhaal zien, met een humorische vertaling.

Het was ook goed om de opera te zien in kostuums die Rossini ook zou herkend hebben, en niet eeuwig vermoderniseerd en in een of andere context, plaats of eeuw, in een poging om een punt te maken over iets dat niet met de opera te maken heeft. En alsof dat niet voldoende was, werden we ook nog getrakteerd op de fantastische uitvoering van de charismatische bariton Morgan Pearse, in de hoofdrol. Ik hou van opera, en zeker van dit soort opera, en zo had ik dus een fantastische avond;

En toch heb ik de indruk dat de opera in Londen minder succes heeft dan een 25 jaar geleden, toch in de opera aan het Coliseum of aan Covent Garden. Bij de Barbier van Sevilla zat ik in de loges, - met fantastische plaatsen op de tweede rij, wat niet verkocht was aan de normale prijs en dat was afgeslagen naar een twintigtal pond. Voorbij zijn blijkbaar de dagen dat opera een populaire vorm van entertainment was.

En dat vind ik jammer. Opera is in haar beginsel een erg Katholieke kunstvorm. Eerst was er de H. Mis, met haar magnifieke muzikale opvoeringen; toen kwam het Oratorium erbij, het religieuze drama dat gevierd werd in het Oratorium of een zijkapel (St Johannes in Valetta is een prachtig voorbeeld van hoe een Oratorium eruit zou moeten zien). En geleidelijk verloor het Oratorium haar exclusief religieuze karakter en werd een seculier drama, dat werd verbannen naar het theater. Maar ook al is opera vandaag iets seculier, ze heeft nog steeds een link naar het sacrale drama van de Mis, door de manier waarop muziek de woorden draagt en een expressie geeft die ze niet kan hebben als ze gewoon gesproken worden.

Opera is een kunstmatig fenomeen, wat maar bevestigd wat duidelijk is: het is een kunstwerk, en het gebruikt hulpmiddelen. Het werk is de manier om er een mening aan te geven. Men moet er niet op neerkijken. Grote kunst communiceert zo diep een mening dat men niet meer opmerkt dat het kunstmatig is, zo groot is de impact van de waarheid die verkondigd wordt.

Liturgie werkt ook op een gelijkaardige manier als opera. Er is een zekere kunstmatigheid in de liturgie. In de gewaden, de gestyleerde woorden, die niet natuurlijk klinken. Maar als je die elementen uit de liturgie zou halen dat zou je haar impact op den duur ten zeerste beperken en ook haar kracht om de waarheid te verkondigen. Er was uiteindelijk niets naturalistisch of gewoon aan het Laatste Avondmaal: het was een moment waarbij de woorden die gebruikt werden een wereld opriepen van betekenis die niet snel uitgeput zal zijn. Dat is de reden waarom we steeds aandacht moeten hebben aan de ars liturgica en de ars celebrandi. Dat is ook een goede reden waarom het niet gemakkelijk is om Katholiek te zijn en tegelijk een cultuurbarbaar!

Rossini werd in 1792 geboren en stierf in 1868, niet echt een gouden eeuw voor de Katholieke Kerk moeten we toegeven, een kerk die door zowat alles en iedereen werd gehinderd. En toch was de 19de eeuw toch een vruchtbare eeuw voor Katholieke muziek en Katholieke kunst, het adjectief zowel in de enge als brede zin gebruikt. Tegenwoordig leven we echter waarin beide niet veel voorstellen, en waar nihilisme het hoge woord schijnt te voeren. Er is niets Katholieks aan de bekendste werken van onze tijd, zoals het bed van Tracey Emin of de gepekelde haai van Damian Hirst.

We zouden ons kunnen afvragen waar het verkeerd ging. Of we kunnen naar tekenen van hoop kijken. Ik wed erop dat de eerste tekenen zullen te zien zijn in nieuwe composities - en inderdaad ze zijn er al - in nieuwe kunstwerken, in een vernieuwde ars celebrandi en ars liturgica.


---------------------------


Ook onze broederschap wil tot schoonheid leiden. Vandaar de opdracht aan verschillende tekenaars voor de kaften van de boekjes voor de lezingen in de voorbije jaren.

En het is des te meer een uitdaging nu de prille voorbereidingen beginnen voor het Zevende Jaar en de 700ste verjaardag van het Sacrament van Mirakel.

Zoals Plato zei: Schoonheid kan de ziel verwonden.

 

woensdag 25 november 2015

Afscheid van Mgr Léonard

Met ongekende spoed spreekt de aartsbisdom-pagina van kerknet al van Aartsbisschop-emeritus Mgr Léonard, en werd de nieuwe aartsbisschop al een pagina bezorgt...

Volgende data en plaatsen neemt Mgr Léonard afscheid van het aartsbisdom Mechelen-Brussel:
- op zondag 29 november om 16 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen,
- op zaterdag 5 december om 17 uur in Sint-Michiel- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, 
- op zondag 6 december om 10 uur in de Basiliek in Koekelberg 

zaterdag 21 november 2015

Christus Koning

Paus Franciscus:  "De Biecht is waar de vergiffenis en barmhartigheid van God wordt gegeven. In de biecht is waar de bekering van de individuele gelovige begint en de hervorming van de Kerk. Ik heb er vertrouwen in dat in het komende Heilige Jaar en ook later, dit sacrament, dat zo belangrijk is voor de spirituele vernieuwing, een deel zal uitmaken van alle pastorale plannen van bisdommen en parochies. Ook is het noodzakelijk om de band tussen de Eucharistie en het priesterschap steeds zeer duidelijk te maken. Pastorale plannen die onvoldoende belang hechten aan de gewijde priesters in hun dienst van beslissen, leren en heiligen in verband met het opbouwen van de Kerk en het Sacramentele leven, zijn, zoals we weten uit ervaring, gedoemd om te mislukken. De waardevolle hulp van leken in het leven van de gemeenschappen, zeker daar waar er weinig roepingen zijn, kan de priesterlijke dienst niet vervangen, laat staan optioneel maken. Zonder priesters is er geen Eucharistie. Pastorale zorg voor roepingen begint met de dorst naar priesters in het hart van de gelovigen."


Dit fragment komt uit de brief van de Heilige Vader aan de bisschoppen van Duitsland, maar dat ligt niet zo ver van ons vandaan; misschien kunnen we meeluisteren?

Als we daar eens langsleggen wat het Alwetende Inderdiocesane Pastoraal Beraad zegt: 'Het is belangrijk dat de nieuwe aartsbisschop duidelijke impulsen geeft opdat leken en kerkleiding, als de gemeenschap van het volk van God, samen Kerk vormen en haar zo een eigen gelaat geven. Leden van geloofsgemeenschappen benadrukken onder meer het belang van een sterk samenhangende groep gebaseerd op gedeelde spiritualiteit, zo bleek uit een recente IPB-bevraging. Maar daarbij wil men meer met elkaar in gesprek gaan en deelnemen aan het maatschappelijk debat, een open gemeenschap zijn.'

Het IPB stelde eerder al dat de Katholieke Kerk vrouwonvriendelijk is met 'een eeuwenoude vastgeroeste ongelijkheid met discriminatie op grond van geslacht.' Ze willen zelfs een referent voor de genderthematiek.

Ook onze aartsbisschop-elect heeft het in kerk en leven erover dat buitenlandse priesters niet zo gewenst zijn (wat zullen ze het tof vinden als ze dat lezen, als je alles achterlaat om hier het Evangelie te verkondigen) en dat de 'inzet van leken uiterst belangrijk is'. (in een interview van een hele bladzijde waarin het woord Christus niet voorkomt, maar natuurlijk wel het 'instituut kerk').

Zouden de aartsbisschop-elect en het IPB misschien toch eens stilletjes gaan nadenken en tot de conclusie kunnen komen dat het permanent ondergraven van de waardigheid van de priester en het promoten van de leken als pseudo-priesters de roepingen uitmoordt? Men zorgt immers dat geen mens meer aan het priesterschap wil beginnen als men moet samenwerken met zwakke bisschoppen die de leer van de Kerk niet willen verdedigen en aan de andere kant IPB-wijven die beweren de wijsheid in pacht te hebben.

Misschien moeten ze de biecht eens proberen, zoals de Paus als voorwaarde voor een echte bekering stelt. Maar bij het IPB zullen ze zeker wachten tot vrouwen de biecht mogen horen?

Ik hoop van harte dat er geen halve centiem van de collecte van mijn parochie naar het IPB gaat.
En nu kunnen we weer doorslapen, want volgens de aartsbisschop-elect is er geen verval van de Kerk in Vlaanderen; t'zal een dipje zijn.

Tijd voor reanimatie?

Brief van de huidige Paus aan de Duitse bisschoppenconferentie bij gelegenheid van hun bezoek aan de graven van Petrus en Paulus (ad limina apostolorum)

Vaticaanstad, 20-11-2015

Geliefde broeders,

Het is me een genoegen om jullie hier te kunnen groeten in het Vaticaan bij uw Ad Limina bezoek. De pelgrimage naar de graven van de Apostelen is een belangrijk moment in het leven van iedere bisschop. Het is een teken van een vernieuwde band met de universele Kerk, die wandelt doorheen de tijd en ruimte als een pelgrimsvolk van God, door de erfenis van het geloof te dragen doorheen de eeuwen en naar alle volkeren. Ik dank hartelijk de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx, voor zijn vriendelijke groeten. Zelf wil ik mijn dankbaarheid uitspreken om mij te steunen in mijn Petrusambt met uw gebed en uw werken. Ik dank jullie ook hartelijk voor het grote werk dat de Kerk van Duitsland doet doorheen haar vele hulporganisaties voor de volkeren in heel de wereld.

We leven op een buitengewoon ogenblik in de tijd. Honderd duizenden vluchtelingen zijn naar Europa gekomen en er zijn er nog onderweg, om schutting te zoeken tegen oorlog en vervolging. De christelijke kerken en vele individuele personen in uw land hebben grote moeite gedaan om deze mensen op te vangen en hen hulp en menselijke nabijheid te geven. In de geest van Christus willen we steeds antwoord bieden aan de uitdaging die komt door het grote aantal mensen dat hulp zoekt. En tegelijkertijd steunen we alle humanitaire initiatieven die het leven in hun landen van oorsprong terug mogelijk moet maken.

De Katholieke gemeenschappen van Duitsland verschillen duidelijk tussen oost en west, maar ook tussen noord en zuid. Overal is de Kerk professioneel bezig in het sociale en charitatieve veld, maar ook heel actief in het onderwijs. Het is belangrijk dat het Katholieke profiel wordt behouden in deze sectoren. Op die manier zijn ze een niet te onderschatten positieve factor in het opbouwen van een werkbare gemeenschap. Aan de andere kant is er vooral in de traditioneel Katholieke delen van het land een diepe neergang van het kerkbezoek op zondag en het sacramentele leven. Waar in 1960 de helft naar de H. Mis op zondag kwam, is dat aantal nu minder dan 10 procent. De Sacramenten worden steeds minder gebruikt. De biecht is vaak verdwenen. Minder en minder Katholieken laten zich vormen of gaan het Sacrament van het Huwelijk aan. Het aantal roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven is drastisch gedaald. Bij deze feiten, moeten we spreken van een erosie van het Katholieke geloof in Duitsland.

Wat kunnen we eraan doen? Eerst en vooral moeten we uit een verlammende berusting. Het is zeker niet mogelijk om iets op te bouwen uit het wrakhout van 'de goede oude tijd' die voorbij is. Maar we kunnen zeker inspiratie opdoen uit de levens van de eerste Christenen. Laat ons denken aan Prisca en Aquila, de loyale medewerkers van St Paulus. Als een gehuwd koppel verkondigden zij met overtuigende woorden (Handelingen 18:26), maar vooral met hun levens, dat de waarheid, geworteld in de liefde van Christus voor de Kerk, geloofwaardig is. Zij openden hun huis voor de verkondiging en vonden kracht voor hun missie in het Woord van God. Als we een trend zien van progressieve institutionalisering van de Kerk, kan het voorbeeld van deze 'vrijwilligers' ons een pauze geven om te reflecteren. Nieuwe structuren worden opgezet, maar gelovigen zijn er niet. Het is een soort nieuw Pelagianisme, wat maakt dat we onze hoop stellen in een administratie, in een perfect apparaat. Maar een excessieve centralisatie maakt het leven van de Kerk en haar missionaire dynamiek alleen maar moeilijker, in plaats van te helpen (cfr Evangelii gaudium, 32). De Kerk is geen gesloten systeem, dat steeds bezig is dezelfde vragen en puzzels op te lossen. De Kerk leeft, ze antwoordt aan de locale mensen, ze maakt rusteloos en stimuleert. Ze heeft een gelaat, dat niet rigide is. Ze is een Lichaam dat beweegt, groeit en gevoelens heeft. En ze hoort toe aan Jezus Christus.

Vandaag is er een nood voor pastorale reöriëntatie, en ook 'om [haar structuren] meer missionerend te maken, om de gewone pastorale activiteit meer inclusief en open te maken en pastorale werkers te inspireren tot een constante dorst om verder te gaan en een zo een positief antwoord op te roepen van allen die Jezus oproept tot vriendschap met hemzelf' (Evangelii gaudium, 27). De omstandigheden zijn zeker niet ideaal in de moderne sociëteit. Een een hand naar wereldlijkheid is aanwezig. Wereldlijkheid die de ziel vervormt en ons de realiteit steeds minder doet voelen.

Een wereldlijk persoon leeft in een wereld die hij zelf gecreëerd heeft. Hij omringt zichzelf als het ware met gekleurde ruiten, om niet buiten te moeten kijken. Het is moeilijk om zulke mensen te bereiken. Maar aan de andere kant leert ons geloof dat God altijd de eerste is die initiatief neemt. Dat leidt ons zeker tot gebed. We bidden voor alle mannen en vrouwen in onze stad ,ons bisdom, en we bidden ook voor onszelf dat God ons een straal van Zijn liefdevol licht mag sturen en, doorheen de gekleurde ruiten, harten mag raken en hen mag helpen Zijn boodschap te verstaan. We moeten bij de mensen zijn, met de gloed van hen die het eerst in aanraking kwamen met het Evangelie. En'gelkens als we ons de moeite doen om terug te keren tot de bron van het geloof en de originele frisheid van het Evangelie ervaren, openen zich nieuwe wegen, nieuwe wegen van creativiteit openen zich, met verschillende vormen van expressie, met betekenisvolle tekens en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van vandaag. Ieder vorm van authentieke evangelisatie is altijd 'nieuw' (Evangelii gaudium, 11). Op die manier kunnen alternatieve paden en vormen van catechese groeien, die jonge mensen en families kunnen helpen om authentiek en met vreugde het hele geloof van de Kerk leren herontdekken.

Het is absoluut noodzakelijk in deze context van de nieuwe evangelisatie dat de bisschop, in alle vlakken van zijn pastorale dienstbaarheid, scrupuleus zijn taak doet als leraar van het geloof, het geloof dat werd overgeleverd en geleefd word in de levendige gemeenschap van de universele Kerk. Als een bezorgde vader moet de bisschop de theologische faculteiten begeleiden en de studenten helpen om het kerkelijke betekenis van hun missie te leren. Trouw aan de Kerk en het magisterium maakt academische vrijheid niet onmogelijk, maar vraagt een houding van openheid voor de gaven van God. Het principe van sentire cum Ecclesia moet vooral hen die onderwijzen en de jongere generaties vormen nauw aan het hart liggen. De aanwezigheid van Katholieke factulteiten aan staatsonderwijsinstellingen is daarom een gelegenheid om de dialoog met de maatschappij aan te gaan. Gebruik ook de Katholieke Universiteit van Eichstätt-Ingolstadt met haar Katholieke faculteit en verschillende wetenschappelijke departementen. Als enige Katholieke universiteit in uw land is dit instituut van grote waarde voor heel Duitsland en een gepast gebruik ervan door de hele bisschoppenconferentie zou wenselijk zijn, om haar nationaal belang te versterken en de interdisciplinaire uitwisseling te bevorderen over onderwerpen van het heden en de toekomst, in de geest van het Evangelie.

Als we dan kijken naar de parochie, de gemeenschap waarbinnen het geloof het meest zichtbaar is en wordt geleefd, moet de bisschop het sacramentele leven nauw aan het hart liggen. Twee punten moeten benadrukt worden: Biecht en Eucharistie. Het aankomende Jubileum van de Barmhartigheid is een uitstekende gelegenheid om de Biecht te herontdekken. De Biecht is waar de vergiffenis en barmhartigheid van God wordt gegeven. In de biecht is waar de bekering van de individuele gelovige begint en de hervorming van de Kerk. Ik heb er vertrouwen in dat in het komende Heilige Jaar en ook later, dit sacrament, dat zo belangrijk is voor de spirituele vernieuwing, een deel zal uitmaken van alle pastorale plannen van bisdommen en parochies. Ook is het noodzakelijk om de band tussen de Eucharistie en het priesterschap steeds zeer duidelijk te maken. Pastorale plannen die onvoldoende belang hechten aan de gewijde priesters in hun dienst van beslissen, leren en heiligen in verband met het opbouwen van de Kerk en het Sacramentele leven, zijn, zoals we weten uit ervaring, gedoemd om te mislukken. De waardevolle hulp van leken in het leven van de gemeenschappen, zeker daar waar er weinig roepingen zijn, kan de priesterlijke dienst niet vervangen, laat staan optioneel maken. Zonder priesters is er geen Eucharistie. Pastorale zorg voor roepingen begint met de dorst naar priesters in het hart van de gelovigen. Een taak van de bisschop, die niet overschat kan worden, is een openheid voor het leven. De Kerk kan niet moe worden om het leven te verdedigen en mag geen toegevingen doen op het feit dat het leven beschermd moet worden van conceptie tot aan de natuurlijke dood. We kunnen geen toegevingen doen zonder zelf medeplichtig te worden aan de spijtig genoeg zo verspreide wegwerpcultuur. Hoe groot zijn de wonden die onze gemeenschap lijdt omwille van de exclusie en de neerbuigendheid voor de zwaksten en degenen die zich niet kunnen verdedigen - ongeboren leven net zo goed als de ouderen en de zieken! We zijn er allen slachtoffer van.

Geliefde broeders, Ik hoop dat de ontmoetingen die jullie hier hebben met de Romeinse Curie u in deze dagen kan helpen om het pad voor uw particuliere Kerken te banen in de volgende jaren en jullie mag helpen om steeds beter uw mooie en pastorale missie te volbrengen. Zodat jullie met vreugde en vertrouwen uw gewaardeerde en onmisbare hulp aan de missie van de Universele Kerk kunnen vervullen. Ik blijf jullie gebed vragen, dat ik met Gods hulp dit Petrusambt mag vervullen, en ik vertrouw jullie toe aan de tussenkomst van de Heilige Maagd Maria, de Apostelen Petrus en Paulus en de Zaligen en Heiligen van jullie land. Ik geef jullie met vreugde en al de gelovigen uit uw bisdommen mijn Apostolische Zegen.


vrijdag 20 november 2015

Aleppo, Franciscaanse kerk getroffen door een bom, maar niet ingestort. OLV heeft ons beschermd.

zie: www.proterrasancta.org

Zondag 25 oktober om 5 uur in de namiddag werd de Franciscaanse kerk in Aleppo getroffen tijdens de avondmis.

Pater Ibrahim schrijft ons in zijn brief: 'De koepel hield het uit en dus ontplofte de bom buiten, en beschadigde de gevels maar geraakte nooit binnen. Niemand stierf, en slecht 2 mensen werden lichtgewond.

"Het gebeurde toen ik de H Communie wilde beginnen uitdelen - zei pater Ibrahim - en toen was er kort moment van paniek en de aarde beefde en we konden niets mer zien". Volgens de Franciscaanse broeder was het geen toeval: de bom kwam net toen we de H Mis vierden.

Maar ook "Het is geen toeval dat we nog allemaal leven ; het staat vast dat onze Heilige Moeder Maria ons beschermde met haar mantel."

Daarna ging de gemeenschap naar een nabije tuin om God te danken en de eredienst af te sluiten met vernieuwde hoop. "We hopen echt" besluit pater Ibrahim "dat dit alles snel voorbij kan zijn, en dat we weldra over deze dingen kunnen spreken als iets in het verleden, zonder de vrees dat het nog eens kan gebeuren."

De Franciscaanse paters en de Christelijke gemeenschappen verliezen hun hoop niet, maar zij hebben onze hulp nodig.Financiële hulp kan geboden worden via www.proterrasancta.org of via www.kerkinnood.be .
Laat ons bidden voor onze vervolgde geloofsgenoten.