woensdag 1 oktober 2014

Naar buiten met de vreugde van het Evangelie


Heer Jezus Christus,
Gij, immer aanwezige vreugde
in het hart van ons bestaan,
vuur ons aan om U te herkennen
in de schepping en in de schriften,
in de sacramenten en in ons bidden,
in het mysterie van het kruis
en in elke mens.

Geef dat wij ons niet opsluiten
in het comfort van ons eigen wereldje.

Wek in ons de heilige onrust
die ons naar buiten doet gaan
om van anderen te ontvangen
en om anderen te laten delen
in de genade van uw aanwezigheid,
Dit vragen wij U, Heer, Gij die liefde zijt,
in de Vader en de Geest,
God, onze vreugde en onze kracht.

Amen

+Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt

Naar buiten met de vreugde van het Evangelie

dinsdag 30 september 2014

Gebedsintenties van de Paus: Oktober 2014

Algemeen: Dat de Heer vrede mag schenken aan die delen van de wereld die het meest door oorlog en geweld worden geteisterd.

Voor Evangelisatie: Dat Wereld Missie Dag in iedere gelovige de ijver mag hernieuwen om het Evangelie naar alle uiteinden der aarde te brengen.

maandag 29 september 2014

2 oktober: Eerste donderdag: Aanbidding in de Kathedraal om 15 uurIn deze rozenkransmaand willen we Maria nemen als gids in dit gebedsmoment.

Laat ons ook bidden voor het welslagen van de synode voor het gezin, die deze maand begint. Dat de waarde en het belang van de Eucharistie opnieuw ontdekt mag worden, en bron van vreugde mag zijn voor alle gezinnen. Dat een vernieuwde ijver mag ontstaan voor de catechese in de Katholieke Kerk. 

zondag 28 september 2014

Sancta Maria, Ora pro nobis

Deze week begint de oktobermaand, en dit jaar is het bidden van de rozenkrans voor de H. Mis van 17.30 uur (ma-woe-vr) terug in ere hersteld. Dus rond 17.00 uur in de Basiliek.

Het rozenkrans gebed en OLV van de Rozenkrans werd als feest ingesteld door Paus Paulus V, na de overwinning in Lepanto op de Turken. In deze tijd van hernieuwde strijd tegen de islam, een extra stimulans om te bidden voor hen die lijden in het Midden-Oosten.
O.L. Heer heeft er heel goed aan gedaan het Rozenkransgebed aan Zijn Kerk te schenken. Met de medewerking van Maria en de heiligen (Dominicus) vond de heilige Geest de weg om dit gebed in de Kerk te laten uitgroeien tot een vast gebed. Zonder de Rozenkrans zouden miljarden gebeden niet gezegd zijn!
Het blijft triest dat christenen uit reformatorische en evangelicale achtergrond de Moeder Gods nog niet de plek geven, die de Heer Jezus Haar geeft. Ook zij zouden veel verder kunnen groeien in hun liefde tot Jezus, hun inzichten in de Bijbelteksten, hun getuigenis en gebed, wanneer ze zich daarbij laten helpen door Haar, die het Woord totaal ontvangen heeft, Maria.
De Rozenkrans heeft een onvervangbare waarde. Dat wil zeggen, dat we dit gebed niet achterwege kunnen laten of kunnen vervangen door andere gebeden. Ook hier geldt het Katholieke én ... én. De eeuwen door is gebleken dat het vooral belangrijk is dat katholieken de Rozenkrans bidden voor een gezamenlijke intentie.
Dit gebeurde in het verleden wanneer de vrede geschonden en bedreigd werd, katholieken vervolgd werden en de vrijheid van godsdienst in het gedrang kwam. Het is duidelijk dat we nu opnieuw (wie had dat een jaar geleden voor mogelijk gehouden?) in zo’n bedreigende situatie verkeren. Laten we dus zeker in de maand oktober dagelijks het Rozenhoedje bidden! Dat kunnen we thuis doen, onderweg, in de lunchpauze, maar ook gezamenlijk in de oktobermaand.
De wereldsituatie is te ernstig om niets te doen en onze broeders en zusters in de gebieden vol bedreigingen rekenen op ons gebed. Maria, Koningin van de H. Rozenkrans en van de Vrede, help ons om trouw de Rozenkrans te bidden.


zaterdag 27 september 2014

Catechese...

In het Katholiek Nieuwsblad van deze week een kleine reportage over de catechese van de Goede Herder. Een catechese vooral begonnen door moeders die hun kinderen wat wilden bijbrengen van het katholieke geloof, en vonden dat ze dat in Kerk en 'katholieke' school te weinig kregen.
Als een Hasseltse monsignore zegt dat het de leken zijn die de Kerk verlaten hebben, dan zijn het blijkbaar ook de leken die kinderen terug naar de Kerk moeten terughalen... En toch is wat steun van een priester niet mis (dus geen brieven van mgr B).
Gefeliciteerd Lidwien (en Bernadette en Laura, en zovele anderen) voor dat initiatief.

Dat ene stukje wil ik u toch niet onthouden: "Mijn generatie en ook die van onze kinderen weten veel te weinig van het katholieke geloof af. Want wat kregen wij bij catechismusles? Kleurplaten inkleuren, verhalen over armen helpen en liedjes zingen. En dat is echt jammer, want het katholieke geloof houdt zo veel meer in."

Nederland, veraf, maar niet echt verschillend...
http://www.catechesegoedeherder.nl/

www.katholieknieuwsblad.nl

donderdag 25 september 2014

Virga Jesse Processie 1996


De misdienaarsgroep die het Heilig Sacrament voorafgaat. Met vooraan onze geestlijke begeleider E.H. Jan Philippe.

zondag 21 september 2014

24 September 2014

Op 24 september herdenken we dat op 24 september 1804 het Heilig Sacrament van Mirakel van de begijnhofkerk met een grote processie werd overgebracht naar haar huidige bewaarplaats in de Kathedraal (alhoewel het tabernakel dat er nu staat pas in 1899 zo werd gemaakt). Dit feit werd vroeger herdacht door een aanbidding in de Kathedraal van 8 tot 9 uur. Twee grote bidstoelen werden in het koor geplaatst voor het hoogaltaar waarop bovenin het Heilig Sacrament werd uitgesteld. En leden van de broederschap deden daar de aanbidding. Net zoals met Kerstmis en Pasen. Tot dat dat allemaal in 1970 door de parochie werd afgeschaft.
Misschien kunnen we woensdag wel even langs het tabernakel lopen. (Of zaterdag naar de aanbidding komen, want om 16.15u is er toch wel weinig volk bij het begin van de aanbidding van de zusters Zaden van het Woord).

Ciborie uit de Katharinakerk van het begijnhof, thans in het Victoria en Albert Museum in Londen. Dit laat het grote respect zien van de Hasseltse bevolking in die tijd voor de Eucharistie.