zondag 25 januari 2015

De kleine Juliana en het Brood des Levens.

Onze broederschap helpt mee aan de vertaling van het mooie boekje van Jacques Galloy en Anne Junker over het leven van de H. Juliana en het ontstaan van het feest van Sacramentsdag. Zie alvast de prachtige website www.dekleinejuliana.nl  . Nu komt daar ook een nederlandstalig filmpje bij, dat in de volgende maanden op de website en youtube zal verschijnen. Vandaag was het alvast de spraak-opname. MET HEEL VEEL DANK AAN E.H. Jan (God, natuurlijk), Luc (verteller), Anne, Pierre-Louis, Alix (achtergrondgeluiden), Loren (kleine Juliana), Karen (zuster Sapiëntia), Raf en Marit (nog meer achtergrondgeluiden). Doe ons een plezier, bezoek de website en leer de wondere wereld van de kleine Juliana kennen!


De kleine Juliana, klaar om in het Vlaams te spreken. 

De kleine Juliana neemt bloedserieus haar tekst op. 

En ook de verteller heeft zijn werk om Sacramentsdag tot leven te laten komen.

Merci, Dank U, zo werken we samen om aan kinderen wat moois te kunnen vertellen

zaterdag 24 januari 2015

Open brief van jonge katholieken aan priesters

Deze brief circuleert al een tijdje op het internet (oa ignitumtoday.com), en vermits hij ook in Vlaanderen relevant is, wordt hier een vertaling weergegeven:

Beste priesters,

We schrijven jullie vandaag omdat we enkele dingen hebben die we jullie willen zeggen. Sommige dingen kan je gemakkelijker zeggen dan andere, maar hier gaan we.


Eerst en vooral een enorm DANK U. Dank u om de durf te hebben om Ja te zeggen aan jullie tegen-culturele roeping. We zijn jullie eeuwig dankbaar en kunnen jullie nooit terugbetalen. We zijn jullie ook dankbaar voor de energie en het enthousiasme dat jullie hebben voor ons, als jonge katholieken. Er zijn maar weinig mensen die ons waarderen voor wie we zijn en ons aanmoedigen tot grootsheid en heiligheid zoals jullie doen.

Maar zoals jullie wel weten, zijn het moeilijke tijden voor onze generatie van Katholieken in Amerika. Het aantal mensen dat naar de zondagsmis gaat is maar klein tegenwoordig. Sommige studies tonen aan dat slechts 10% van de jongvolwassenen in hun 20er jaren regelmatig naar de Mis gaan. Dat is erg verontrustend, om het minste te zeggen.

Hierbij zijn enkele dingen die we jullie willen zeggen. Jullie weten het misschien al, want sommige van jullie zijn van onze generatie. Maar we willen het toch zeggen, voor als jullie het misschien niet mochten beseffen.

Op de eerste plaats, willen we orthodoxie. We hongeren naar de waarheid. We hongeren naar een gezonde logica, normaal denken, en Jezus Christus.

Een groot aantal onder ons hebben de tradities van de Kerk lief die onze ouders of grootouders niet waardeerden. Weet je waarom? Omdat die tradities die ongenuanceerd katholiek zijn ons helpen om voor iets te staan in een wereld die het vooral voor middelmatigheid, aanpassen en kuddevolk heeft.

De dingen die ons duidelijk Katholiek maken - zoals regelmatig biechten, aanbidding, de rozenkrans, en zelf het gebruik van wierook in de H Mis - maken op een mysterieuze manier dat we onze identiteit als katholieken in de wereld kunnen opbouwen.

Terwijl jullie misschien denken dat er al te veel is, vinden wij het veel te weinig.

Ten tweede, het gebed is moeilijk voor ons. De wereld waarin wij opgroeien is een wereld die jullie je nauwelijks kunnen inbeelden. Wij kunnen ons geen tijd indenken waarin er nog geen internet in huis was. Onze aandachtsspanne is vreselijk kort, en stilte is bijna onbestaande is onze dagelijkse levens.

We hebben het nooit geleerd om gewoon te gaan zitten en 'tijd te verspillen' aan God.

Bid met ons. Geef ons tijden van aanbidding. Leer ons de gebeden van de Kerk, zoals de liturgie van de tijden, aanbidding en de eindeloze novenen. We dorsten ernaar, en we verlangen echt dat onze parochies huizen van gebed worden.

Ten derde hebben we hulp nodig om om te gaan met porno, sex en relaties. De cultuur van de dood is hier, en hoewel we weten dat Christus aan het eind zal overwinnen, wint die vreselijke cultuur in heel wat van onze levens. We hebben hulp nodig, en snel.

Meer nog dan biechtgelegenheid, hebben we hulpbronnen en steun nodig om pornoverslaving te verhelpen. Laat ons eerlijk zijn: een groot deel van de mannen van onze generatie zijn eraan verslaafd.

Het is niet genoeg om in de biecht ons te vertellen dat we meer moeten bidden, blockers gebruiken of iets goed voor iemand anders te doen als penitentie. Dat is heel goed, maar het probleem wordt erger.

Wat we nodig hebben zijn mensen in ons leven die met ons vechten. Het is vervelend en beschamend om hulp te vragen, of om er buiten de biecht over te praten, dus begin met programma's groepen te organiseren en mannen en vrouwen te mobiliseren die voor onze generatie mentor kunnen zijn en geestelijke begeleiding kunnen geven. Als jullie het niet doen, wie dan wel?

Ten vierde, heb geen schrik om ons te spreken over familieplanning en de sexuele leer van de kerk. De leer van de Kerk over sex en seksualiteit is goed nieuws. Een recente studie toonde aan dat de meerderheid van katholieke vrouwen het niet eens is met de leer van de Kerk over bepaalde punten van de contraceptie. Maar diezelfde vrouwen staan open om van de Kerk te horen waarom ze dit leert.

We zijn het gewoon over sex te horen, maar van al de verkeerde bronnen. De wijsheid van de Kerk brengt ons genade, en we willen er meer van.

Ten vijfde, spreek meer over Jezus en dat Hij levend is. Zo velen onder ons gingen naar katholieke scholen, maar slechts weinigen realiseren zich dat Jezus echt werkelijk levend is.

Dat is zorgwekkend, omdat het daarom nochtans is dat we christenen zijn.

Dit basisfeit van ons geloof is niet geweten. Gezien de meeste katholieken God leren kennen uit uw 10 minuten durende preek, die wat inhoud betreft soms te wensen over laat, dan weten we waarom.

Tenslotte hebben we meer kansen nodig om de sacramenten te ontvangen. Het is moeilijk voor gelijk wie van onze generatie om op tijd te zijn voor de 15.30 uur biechttijd om de zaterdagnamiddag, zeker voor hen onder ons die twee jobs hebben of een jonge familie hebben om voor te zorgen. Afspraken zijn natuurlijk ook fantastisch, maar zo af en toe een gewone gelegenheid hebben zou gewoon ideaal zijn.

We weten het, jullie hebben het ook druk. Maar als de sacramenten echt zijn wat we beweren dat ze zijn, dan moeten ze meer beschikbaar zijn. De wereld maakt ons dorstig, we dorsten naar de Fontein van het Leven.

vrijdag 23 januari 2015

Het probleem Islam

E.H. Fabrice Loiseau:

"Iedere journalist, iedere publieke persoon heeft de verantwoordelijkheid om een boodschapper van vrede te zijn. Zelfs al kan niets een dergelijk bloedbad rechtvaardigen laat ons toch het gevoel van transcendentie en van respect voor mensen in onze gemeenschap doorgeven. We betalen de prijs voor onze veronachtzaamheid, voor onze onverantwoordelijkheid, voor onze weigering om echte waarden door te geven. Het is het einde van de libertaire jaren-68-wereld, maar ik vrees dat deze aanslag zich inschrijft in de vreselijke logica van de heilige oorlog die sinds enkele maanden in ons Frankrijk aanwezig is, ondanks de leugens van onze bestuurders.

Laat ons hopen dat deze verschrikkelijke executies dan toch tenminste een ware reflectie moge teweeg brengen over het geweld in de islam in plaats van banaliteiten te herhalen van het type: "dit is niet de islam" ... Drie theologische oorzaken lijken mij bepalend te zijn in het gewelddadige gedrag van de islamisten.
Die punten vragen natuurlijk om uitwerking:

1. Het fundamentele dogma van de islam is dat van het ongeschapen woord, heel het boek komt van God, een exemplaar van de koran in de hemel. Dus alle aansporing komt van Allah, vermits ongeveer 200 vezen aanzetten tot moord en geweld. Zonder hermeneutiek of progressieve visie van de openbaring komt men tot terrorisme. Vrijheid is dan immers niet meer een morele realiteit maar een onderwerping aan het goddelijk woord. Zonder intellect / rede, brengt dat geloof tot de dood: Benedictus XVI was een profeet;

2. De navolging van de profeet. Het is een essentieel gegeven voor de soenniet, men moet in alles het voorbeeld van de profeet in de Sunna volgen. Die bevat de hadith (feiten en akten van de profeet). Vermits die vertelt dat Mohammed zelf gevangen wurgt, verbrand, de keel oversnijdt en ongelovigen martelt, als men die akten als heilig beschouwd, dan moet men niet verbaasd zijn van de gevolgen. Onze moedige politiekers weigeren de hadith te kennen ... ;

3. De mohammedaanse eschatologie. Een religie wordt bepaald door haar oneindige doelen. De islam belijdt dat de  wereld moslim zal worden voor het einde van de tijden en de charia overal geldt, voordat Jezus terugkomt. Die zal de ongelovigen verwarren. Het opleggen van de charia is dus noodzakelijk en dringend, en de jihad een opdracht opdat het einde van de wereld kan komen. Zo wordt ook een erotisch paradijs beloofd voor hen die sterven in de jihad, en dus zal de wil tot doden ook door een sexuele drang gemotiveerd worden, ook dat is tegenwoordig...

Zonder een diepe theologische reflectie over de islam haar oorsprongen en gewijde teksten, zullen we niet uit dit geweld raken. We kijken hier niet naar ongelukjes in de geschiedenis of verkeerde interpretaties, maar over de grond van die religie, ook al staat ze natuurlijk ook voor andere complexe aspecten. "

zaterdag 17 januari 2015

Frankrijk

Mgr Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon:


"De zaden van geweld: geschreven woorden, tekeningen, groeien in de aarde die bar is door de afwezigheid van Christus. Uit dat zaad, groeien bloemen van geweld, die op hun beurt zaad geven die vallen waar er geen Licht, Waarheid of Leven is. 
Laat ons de Heilige Geest vragen om zijn vuur van Liefde over die barre grond te blazen, opdat die zaden sterven, en plaats laten aan het Goede Zaad dat de oogst van Leven brengt."


vrijdag 16 januari 2015

Viering Heilig Paterke van Hasselt: Dit weekend 17-18 januari 2015

De feestdag van het Heilig Paterke van Hasselt is eigenlijk op 14 januari, maar de feestelijke viering is dit jaar verschoven naar het weekend. De vieringen in de paterskerk zullen speciaal opgeluisterd worden.


Hoe goed zij Gij, O Heer,
Die deze uitverkoren man
geplaatst hebt in een stad,
die meer dan andren roemen kan
Uw Liefdesacrament.

Een dubbel wonder houdt geborgen
Sint Quintinuskerk:
Bij Uw aanwezig zijn komt nog het
bloedig wondemerk;
't Mirakelsacrament.

Uit Laudes Valentini, Oratorium geschreven door EP Radulf Konings ofm in 1955.

dinsdag 13 januari 2015

Catechese, Catechese, Catechese : Twitteren met God

We hebben op deze blog al eerder reclame gemaakt voor het project Twitteren met God, van pastoor Michel Remery. Nu is er weer een nieuw samenvattend boek verschenen met gratis app en online inhoud.
Don Michel met zijn twitter-team

In een bijzonder kleurrijk boek, wordt op vlot leesbare manier heel het katholieke geloof voorgesteld. En daarbij worden geen vragen geschuwd: van contraceptie tot het mannelijk priesterschap, de islam tot de kruistochten, de biecht tot het vagevuur.

Wie Pools kent, kan ondertussen ook al de Poolse versie bestellen, en ook andere talen komen eraan.
Een echte aanrader!

Te bestellen via www.jp2.nl en www.adveniat.nl