zondag 2 augustus 2015

Overal langs Katholieke wegen ... kom je 'Twitteren met God' tegen

Al eerder maakten we reclame voor het boek 'Twitteren met God' van E.H. Michel Remery. Een boek dat antwoorden biedt op Katholieke vragen. Het is een prachtig interactief boek geworden, dat ondertussen de wereld schijnt te veroveren. Als je de oerknal op je smartphone wil hebben, dan is dit het ideale geschenk.

E.H. Michel Remery; gelukkig is het boekje Twitteren met God, niet in de stijl van Dom van der Laan vormgegeven (een andere interesse van hem, waar hij op promoveerde), want dan zou het de wereld niet zo veroveren.


De Catholic Truth Society maakte er zelfs een heel filmpje van op Vimeo.   [Het begint met gitaargetokkel, ach, ach, Don Michel, ...]. Zelfs kardinaal Dolan van New York tweette een aanbeveling. En ook Katholiek Nieuwsblad heeft er een hele bladzijde over;Zeker de moeite waard. Zouden ze op school moeten gebruiken! Het is te verkrijgen bij oa bol.com of bij de jp2stichting via KerkinNood.
Gefeliciteerd, don Michel!

vrijdag 31 juli 2015

Gebedsintenties van de Paus: Augustus 2015

Algemene Intentie: Dat vrijwilligers zich genereus mogen geven in dienst van de noodlijdenden.

Missie-intentie: Dat door onszelf opzij te zetten, we mogen leren om buren te zijn voor hen die op de rand van het menselijk leven en de gemeenschap leven.


Vrijdag: Eenheid met de Verdrukte Christenen van het Midden-Oosten

In het bisdom Fréjus-Toulon worden op 15 augustus om 12 uur alle klokken van alle Katholieke Kerken geluid in solidariteit met de vervolgde Christenen van het Midden-Oosten.

Alle katholieken worden uitgenodigd om na de H Missen of om 12 uur op de pleinen voor de kerken te verzamelen om hun solidariteit uit te drukken met de vervolgde Christenen.

Terwijl de 100ste verjaardag wordt herdacht van de genocide van de Armeniërs, kijken we machteloos toe naar de vervolging van de Christenen in het Midden-Oosten.

http://agenda.frejustoulon.fr/priere-pour-les-chretiens-dorientur-rey/0/15-08-2015/

Waarom zou dat ook niet in Vlaanderen haalbaar zijn?Update: Ook de aartsbisschop van Lyon laat de klokken luiden 15 augustus voor de Christenen van het Midden-Oosten!

donderdag 30 juli 2015

Knielen ...

"Wat me wel tegenvalt is dat in vrijwel alle Belgische kerken de typische stoeltjes, met laag rieten zitvlak waarop men kan knielen, vervangen zijn door gewone zitstoelen.
Knielen is er niet meer bij. Hier ligt een kans op herevangelisatie.
Want wie luistert, wil zitten. Wie bidt wil staan. Wie aanbidt wil knielen."

E.H. Harm Schilder in het Katholiek Nieuwsblad


Helemaal mee eens, de knielbankjes die de broederschap liet maken, moeten er in het najaar aankomen. Zelfs de schapen die neerknielden voor het sacrament van Mirakel in 1317, waren al zo slim. 
Benieuwd wat Z.E.Z. Anima Christi daarover zal zeggen als ze spreekt over 'ars participandi' op dinsdag 20 oktober in de Kathedraal. Overigens staat er in dezelfde column in KN ook 'Ik hoor wel eens zeggen: in België is het nog erger met de Kerk dan in Nederland'.

Wel daar ben ik het helemaal mee eens. Maar hopen dat we inderdaad wat achterlopen op Nederland, dan is er hoop voor de toekomst; 


Processie Viversel 15 augustus

Zoals ieder jaar Sacramentsprocessie op 15 augustus om 9.30, en om 10.30 uur de H Mis aan de kapel op de Sacramentsberg.
Hiermee wordt herdacht dat het Sacrament van Mirakel op 1 augustus 1317 van Viversel naar de abdij van Herkenrode werd overgebracht.


maandag 27 juli 2015

Wij zijn .... Katholiek

Wie zegt gij dat 'Ik ben'?
Wat zegt ge dat 'wij zijn'?

Gij zijt de Christus
Wij zijn het Lichaam

Hij is in de Waarlijke Tegenwoordigheid in het Heilig Sacrament
Het lichaam, Bloed, Ziel en Godheid van Christus

Ziedaar uw moeder
Zie haar onbevlekte Hart
... en een zwaard zal het doorsteken (Lucas 2:35)

Dit is mijn Lichaam
... gegeven voor u (Lucas 22:19)

Ik zend u als schapen temidden van de wolven ...
En jullie zullen gehaat worden door allen, omwille van Mijn naam (Mt 10:16,22)
want jullie zijn niet van de wereld ...
daarom haat de wereld jullie (Johannes 15:19)

Zalig zij die vervolgd worden omwille van de rechtsvaadigheid ..
Want zij zullen het Koninkrijk Gods erven (Mattheüs 5:10)

Want uw strijd is niet met vlees en bloed ...
Maar met machten en koninkrijken (Ef 6:11)

Wij zijn Katholiek

Wij zijn gehoorzaamheid
Wij zijn vreugde
Wij zijn traditie
Wij zijn passie
Wij zijn het 'Verhaal van een Ziel'
Wij zijn schoonheid
Wij zijn geloof
Wij zijn hoop
Wij zijn caritas
Wij zijn gelukkig
Wij zijn werken van barmhartigheid
Wij hebben het leven lief
... heel veel
Wij beminnen Hem
Wij zijn zalig
Wij zijn vergeven
Wij vragen vergiffenis

Alles wat we zijn ...
Wij zijn papistisch
Wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld
Wij zijn lief, voor Hem

Wij zijn Katholiek

Wij zijn universeel
We zijn een stem die roept in de woestijn
Wij worden als kinderen
Wij zijn sterk en hebben veel moed
Wij zijn 'buitengewoon'
Wij zijn heilig
Wij zijn een licht in de duisternis
Wij verkondigen het koninkrijk van God
Wij zijn 'Rome sweet home'
Wij zijn moedig

Alles wat we zijn ...
Wij zijn atleten
Wij zijn studenten
Wij zijn getekend (met een kruisteken)
Wij zijn generaties
Wij dragen onze kruisen
Wij verdedigen het geloof
Wij zijn de toekomst
Wij zijn vredevol
Wij zijn contemplatief
Wij schreeuwen het uit van vreugde
Wij zijn thuis
Wij zijn familie
Wij zijn wachtende
Wij zijn luid naar de Heer
Wij zijn pro life
Wij leggen ons leven af voor de ander
Wij richten onze blik naar boven
Wij zijn in oorlog
Wij zijn devoot
Wij zijn op reis
Wij staan vol bewondering
Wij zijn bekeerlingen van het hart
Wij zijn nederig
Wij zijn het Lichaam van Christus


'Beste vrienden, laat geen tegenstand u paralyseren. Heb geen schrik van de wereld, noch van de toekomst, noch van jullie zwakheden. De Heer heeft u gegeven om in dit moment van de geschiedenis te leven zodat door uw geloof Zijn naam constant mag weerklinken overal in de wereld.'
Paus Benedictus XVI

zondag 26 juli 2015

Dank u, Mgr Léonard

In het parochieblad distantieert Mgr Léonard zich van het standpunt van de hoofdredacteur, die recent een pleidooi hield voor de herdefiniëring van het huwelijk. De heer Vanmaercke pleitte daarbij voor een vrijzinnige/protestantse visie op het huwelijk en de moraal, die los staat van de Katholieke traditie en het Evangelie.

Dank aan Mgr Léonard dat hij zich duidelijk distantieert.

Maar wat moet ik daarmee als gewone katholiek? Als het parochieblad dat door onze parochies wordt aangeprezen en door hen wordt verspreid, en het officieel orgaan is van katholiek Vlaanderen, een visie voorschotelt die openlijk niet-katholiek is. Is de verwarring in de Kerk van Vlaanderen nog niet groot genoeg? Zou het ontslag van een dergelijke redacteur niet de normale reactie zijn?

Laat ons onze Vlaamse bisschoppen steunen, opdat ze moedig genoeg zouden worden om het Katholieke geloof te verkondigen en verdedigen, en niet gaan lopen voor de wolven.