dinsdag 25 november 2014

Nolite Timere!

Nolite Timere! Wees niet bang! Wees niet bang om Christus in uw hart binnen te laten, want Hij doet u niets verliezen van wat het leven vrij, mooi en groots maakt. (PP. Benedictus XVI, intronisatie). Hij neemt niets af, en Hij geeft alles, ja tot het hondervoudige. Gooi de poorten open voor Christus en gij zult het ware leven vinden!

Weer is een jaar voorbij, het 301ste van onze broederschap.

Het afgelopen jaar was het jaar van de herdenking van 750 jaar Sacramentsdag, een herinnering die op heel wat plaatsen in de wereld herdacht werd. Zeker in Luik was er een grote Sacramentsprocessie met Mgr Delville doorheen de stad met medewerking van heel wat broederschappen en gildes. Ook op andere plaatsen, bv in Turnhout, Meerssen, en Breda toonden parochies en broederschappen zich van de meest actieve kant. In Hasselt moeten we tot onze spijt toegeven dat het niet echt van de grond kwam. Als broederschap vestigden we er wel wat de aandacht op door bijdragen in KerkenLeven, en panelen in de Kathedraal, maar de extra aanbidding op Sacramentsdag mocht niet echt onder de korenmaat uitkomen. De herdenking van 25 juli kon dan wel weer op een 50tal mee-bidders rekenen.

Dit jaar kregen we ook het bericht dat het ronddragen van het Heilig Sacrament (een traditie van eeuwen) in de Virga Jesse ommegang van 2017 - hoewel dan ook 700 jaar Sacrament van Mirakel wordt gevierd - geen draagvlak mag vinden bij de inhoudelijke werkgroep van de zevenjaarlijkse feesten. We zullen dus een andere manier moeten vinden om dit te gedenken, in tegenspraak met de traditie van de zevenjaarlijkse feesten zelf.

In ieder geval blijft het aanbiddingsuur op de eerste donderdag van 15 tot 16 uur.

zondag 23 november 2014

Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex / Christus Koning - Einde van het kerkelijk jaar.

Heer, dikwijls komt ons uw Kerk voor als een zinkende boot, die al vol water gelopen en door en door lek is. En op uw akker zien wij meer onkruid dan graan. Het besmeurde kleed en gelaat van uw Kerk shockeert ons. Maar wij zijn het toch zelf die haar besmeuren! Wij zelf verraden U steeds weer na alle grote woorden en gebaren. Ontferm U over uw Kerk: ook in haar midden valt Adam steeds weer. Wij trekken U in onze val mee naar de grond, en Satan lacht omdat Hij hoopt dat U uit deze val niet meer kunt opstaan, dat U, meegetrokken in de val van uw Kerk, als overwonnen op de grond zult blijven liggen. En toch zult U opstaan. U bent opgestaan, verrezen, en U kunt ook ons weer oprichten. Genees en heilig uw Kerk. Genees en heilig ons.

PP Benedictus XVI, 2005

zondag 16 november 2014

VENITE ADOREMUS

In de paterskerk wordt deze middag een aanbidding gehouden van 13 tot 18 uur, door de Gemeenschap Zaden van Woord. De hele middag staat het Heilig Sacrament uitgestald op het altaar. Bij de ingang mag je een briefje met een Evangelietekst kiezen. En je krijgt nog een briefje mee met de voorstelling van de gemeenschap.

Een mooie afsluiting van de herdenking van 750 jaar Sacramentsdag! Dank aan de 'Blauwe zusters op de fiets' (Hun rekeningnummer is BE31 7506 4502 0355).
Hopelijk wordt de deelname van Hasselt aan dit VeniteAdoremus-festival een traditie!


vrijdag 14 november 2014

Broederschapslijsten

Vroeger was het in de meeste kerken een traditie: broederschapslijsten waarop de leden van de broederschap werden uitgehangen.

Hier een voorbeeld uit Mol (Met dank aan onze ere-voorzitter), en uit onze Kathedraal (archief Stadsmus):


woensdag 12 november 2014

Virga Jesse Feesten 2017: nog 1000 dagen

Nog 1000 dagen tot van 5 tot 20 augustus 2017 Hasselt weer volledig in het teken staat van Maria, Virga Jesse. Een dank van haar bewoners aan God voor onze stad en al het geluk en welvaart die we weer 7 jaar gekend hebben.

En dus nog 990 dagen tot we de 700 ste verjaardag herdenken van het Eucharistisch wonder van Viversel op 25 juli 2017.
zondag 9 november 2014

Slotviering 750 jaar Sacramentsdag in Turnhout

Een heel mooi Sacramentslof - onder de titel 'De bruiloft van het Lam' - werd gehouden in de Sint-Pieterskerk op de grote markt van Turnhout. Met al 'muzikale homilie' de cantate van J.S. Bach Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140).


De goede toon werd al meteen gezet, met een verzoek om geen applaus te geven na de muzikale pareltjes, met de herinnering dat het om een religieuze gebedsdienst gaat.
Vervolgens nam de voorzitter van de broederschap van Nievaert (Breda) het woord, met het Evangelie over Maria van Magdala. Daarna somde hij een hele reeks mystieke vrouwen uit van Maria van Magdala, over Catharina van Alexandrië, Isabelle van Nijvel, Begga, Eva van St Martin, Juliana van Luik, Christina van Sint Truiden, .... 'Deze fluisteren het evangelie door de tijden heen'.
Het Allerheiligste Sacrament, hoog verheven boven koor en muzikanten.

Dan was er de intrede processie met leden van de sacramentsbroederschappen van Breda en Turnhout. En dan was het de beurt aan E.H. Sneyers, proost van de Broederschap van Turnhout, die het Evangelie las en een bezinning. Het Evangelie was dat van de 32ste zondag door het jaar, (hoewel die deze zondag vervangen is door het feest van de basiliek van St Jan van Lateranen), over de slimme en de dwaze maagden. Daarover gaat ook de gezongen cantate.


Na uitstelling van het Heilig Sacrament werd de cantate van Bach Wachet auf, ruft uns die Stimme, gezongen.

1. koraal
Op, waakt op! zo laat zich horen
de roep der wachters op de toren:
Waak op, gij stad Jeruzalem!
Middernacht is aangebroken;
wij worden door hen aangesproken:
gij wijze maagden, waar zijt gij?
Sta op! de Bruidegom naakt;
Ontsteekt uw lampen - waakt!
Halleluja,
maakt u gereed
voor 't bruiloftsfeest
gij moet Hem ijlings tegengaan.

2. Recitatief
Hij komt, hij komt,
de bruidegom komt!
Naar buiten! gij dochters van Sion
Zijn uitgang spoedt zich uit den hoge
naar het huis van uw moeder.
De Bruidegom komt, als een ree
als een jong hert
springt Hij op de heuvels
en brengt u het bruiloftsmaal.
Waakt op, wordt wakker !
Om de Bruidegom te ontvangen!
Kijk, daar komt Hij al aan.

3. ara - duet
Wanneer kom je, mijn heil
Ik kom, uw deel
Ik wacht terwijl de olie brandt
Doe open de zaal voor het hemelse maal
Kom, Jezus
Kom, mijn lieve ziel.

4. Koraal
Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
Z'ontwaakt meteen, staat haastig op.
Haar geliefde daalt nu stralend neder,
in waarheid sterk, in liefde teder
haar licht breekt door, haar ster gaat op.
Kom nu, gij aardrijks kroon,
Heer Jezus, 's Vaders Zoon
Zingt Hosanna
Komt allemaal
naar de feestzaal,
en vier met ons het avondmaal!

5. recitatief
Kom maar bij mij naar binnen,
gij mijn uitverkoren bruid.
Ik heb mij aan u als Bruidegom verbonden
van eeuwigheid af.
U wil ik op mijn hart,
op mijn arm als een zegel zetten
en uw bedroefde oog verblijden.
Vergeet nu, o ziel,
de angst en de smarten
die u hebt moeten dulden;
Op mijn linker zult gij rusten
Em mijn rechter zal u kussen.

6. Aria - duet
Mijn geliefde is van mij,
en ik ben van hem
Deze liefde mag niets scheiden
Ik wil met U temidden van hemelse rozen weiden,
Waar volheid van vreugde en gelukzaligheid zal zijn.

7. Koraal
'Gloria' zij u gezongen
met mensen- en met engelentongen
met snarenspel en cymbeltoon.
Paarlen zijn der poorten bogen,
in uwe stad zo opgetogen,
met englen dansen we om uw troon.
Geen oog heeft ooit vermoed,
geen oor heeft ooit gehoord
zulk een vreugde.
Blij zingen wij,
hojo, hojo!
eeuwig 'in dulci jubilo'.

Na een moment van stilte werd Tantum ergo gezongen, en na een dankwoord van de pastoor, de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

Bij de ingang werd nog een mooie penning meegegeven: vooraan het Lam Gods met de tekst: Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. en aan de achterkant een sacramentsprocessie  met de tekst Broederschap Heilig Sacrament Sint Pieterskerk Turnhout.

Hoe prachtig is ons Katholieke geloof, als iedereen zich moeite doet om zo iets mooi te organiseren. Hartelijk dank aan de broederschap in Turnhout.

http://issuu.com/gazetvanturnhout/docs/sacramentsdagbrochurehrdef_822?e=0/8962454

<div data-configid="0/8962454" style="width: 525px; height: 372px;" class="issuuembed"></div><script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>

Nu volgende zondag nog het Venite-Adoremus festival in de paterskerk, en het Jubileumjaar zit erop.

zaterdag 8 november 2014

Nog 1000 dagen tot de feestdag van 700 jaar Eucharistisch wonder van Viversel/Herkenrode/Hasselt: 25 juli 2017
Nog 1000 dagen en we vieren dat het precies 700 jaar geleden is dat Christus op tastbare wijze ons probeert duidelijk te maken dat Hij werkelijk aanwezig is in het Heilig Sacrament van de Eucharistie, met het Eucharistische wonder in Viversel.

De nieuwe electronische infopanelen van de Kathedraal vermelden het al -met duidelijk limburgs accent -  over 3 jaar vieren we het 7e eeuwfeest van het Eucharistisch Mirakel van Viversel. Het zijn mooie en informatieve infopanelen geworden met uitleg over over de geschiedenis van onze Kathedraal en de Katholieke gemeenschap van Hasselt.
Het tabernakel van het Sacrament van Mirakel


Wat overblijft van de Sacramentstoren, in het koor van de Kathedraal
Een tekening van de vroegere koorafsluiting. De bronzen deuren in het midden, staan tegenwoordig voor het Sacrament van Mirakel. 


Het Heilig Paterke, bij de Sacramentsprocessie ter herdenking van 100 jaar overbrenging van het Heilig Sacrament van Mirakel naar de Kathedraal in 1904, bij het eerste nederlandstalig Eucharistisch Congres