maandag 1 september 2014

Waarom Sacramentsprocessies? Reden 37: Bisdom Hasselt

Het bisdom Hasselt heeft als thema dit jaar gekozen: 'Naar buiten ... met de vreugde van het Evangelie.'
Dat betekent dus = Sacramentsprocessies overal! Ze willen toch niet dat we naar buiten gaan zonder Christus, he?


zondag 31 augustus 2014

Gebedsintenties van de Paus: September 2014

Algemeen: Dat de mentaal gehandicapten liefde mogen krijgen en hulp om een waardig leven te leiden.

Voor de Evangelisatie: Dat christenen, geïnspireerd door het Woord van God, de armen en lijdenden mogen dienen.

zaterdag 30 augustus 2014

Mosoel

Hoe vreselijk traditionalistisch van ISIS dat ze een oude Ottomaanse belasting op de Christenen terug bovenhalen in hun staat.

Maar dat kan natuurlijk wel erg helpen voor de multiculturele relaties in ons land. Zoals iedereen weet is onze islamitische gemeenschap enorm gekant tegen extremisme en intolerantie. Met wat aansporing en druk was de moslim executieve in België zelfs tegen de onthoofdingen en invoering van de slavernij; mensen die veel meer weten over de Islam dan ik zeggen dat de acties van ISIS anti-islamitisch zijn.

Dus: als alle islamitische gemeenschappen in ons land nu eens geld inzamelen en hun subsidies van hun gastheren gebruiken om de Christenen van Mosoel het geld te geven zodat die ISIS kunnen betalen en hun martelaarschap vermijden. 

Dat zal al die islamofoben in ons land leren, en zal de gewone mensen zeker overtuigen dat de mohammedaanse medemens vol is van redelijkheid en fatsoen.

[aangepast van het internet]

vrijdag 29 augustus 2014

Gebedswake voor de Martelaren van Irak en Syrië

Op zondag 31 augustus 2014, om 18.00 uur, zal in de Basiliek van Koekelberg een gebedswake worden gehouden met als thema: ‘Verbondenheid tussen christenen van het Oosten en het Westen: een zelfde geloof, een zelfde gebed, een zelfde solidariteit voor het leven en de vrede in het Oosten’. De Belgische bisschoppen vragen om massaal aanwezig te zijn en de uitnodiging voor de gebedswake ruim te verspreiden.


donderdag 28 augustus 2014

Eeuwenoude Broederschap zoekt eigentijdse vorm

'Eeuwenoude Broederschap zoekt eigentijdse vorm' , dat is de titel van een artikel in het katholiek nieuwsblad van 15 augustus 2014 over de 'Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert'. Net als in zovele plaatsen in Nederland worden broederschappen terug van onder het stof gehaald, en zoekt men nieuwe wegen. Dat evenementen daar, naast het constante gebed, voor nodig zijn lijkt normaal. Geen wonder dus dat deze broederschap volgend jaar terug een Sacramentsprocessie wil houden. En ze namen, net als enkelen onder ons, deel aan de processie in Luik voor 750 jaar Sacramentsprocessie. Daar is trouwens een mooi verslag van te zien op rkk.nl : http://geloofsgesprek.rkk.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-08-2014 .

Zo hebben de Nederlandse broederschappen de laatste tijd toch een echte dynamiek ontwikkelt, die we in Vlaanderen nog missen. Zo staat er bijvoorbeeld in het artikeltje: 'Onder instigatie van onze vorige proost wordt in mei en oktober dagelijks in de kerk het rozenhoedje gebeden en elke zaterdag om 11.45 uur. Mensen waarderen dat zeer.' Hoewel we in onze stad een Virga Jesse Comite, Virga Jesse broederschap en Virga Jesse Genootschap hebben, wordt dat in onze basiliek, sinds de laatste 10 jaar niet meer gedaan, voorheen was het standaard voor de 17.30 uur mis. Ook bij ons zoeken we natuurlijk naar eigentijdse vormen zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen, en we doen ons best - ideën en gebed zijn welkom. In de gedachte dat we hier zoals met veel dingen wat achterlopen op Nederland, kijken we met veel hoop vooruit.


dinsdag 26 augustus 2014

110 jaar geleden - Hasselt 1904

Iedereen spreekt nu over 100 jaar geleden, met de herdenking van WO1. Wat misschien even goed en belangrijk is om te herdenken is augustus 1904, toen onze stad het toneel was van het eerste Eucharistische congres in het Nederlands. Een moment waarop herdacht werd dat 100 jaar eerder het Heilig Sacrament van Mirakel van de St Katharina kerk in het begijnhof (waar nu nog enkel wat resten van rechtop staan) naar haar huidige rustplaats in de Kathedraal werd overgebracht. Ook in 1904 werd daar een grootse processie voor gehouden, met onder andere deelname van het Heilig Paterke.Elia in de woestijn, op de Havermarkt

De fruitmarkt, tegen de Kathedraal aan: het kapelletje van Viversel, met opzij de knielende schapen


En in 2017, met de Virga Jesse Feesten, is het ook net 700 jaar geleden dat het Mirakel van Viversel plaatsvond op 25 juli 1317.

zondag 24 augustus 2014

Schoonheid zal de wereld redden


Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, nl. de zoektocht naar God en de bereidheid om naar Hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur.


PP Benedictus XVI - opening college des bernardins, Parijs

Het geloof doet niets van het genie van uw kunst af: integendeel, het voedt het en verheft het, het geloof spoort het aan om de drempel te overschrijden en met bewondering en emotie het uiteindelijke een hoogste doel te beschouwen, de zon die nooit ondergaat, de zon die dit moment verlicht en mooi maakt. 
St Augustinus die verliefd werd op schoonheid en haar lof zong, schreef deze woorden toen hij dacht over de uiteindelijke bestemming van de mens, als het ware een commentaar ante litteram over het Laatste Oordeel (van Michelangelo in de Sixtijnse kapel) dat u hier voor uw ogen ziet: "Daarom, mijn broeders, zien we hier een bepaalde visie, zoals nog nooit een oog heeft gezien, of een oor gehoord, of het hart van een mens heeft ontvangen: een blik die alle aardse  schoonheid overtreft, of ze nu van goud of zilver is, van bossen of velden, zee of hemel, zon of maan, van sterren of engelen. De reden is deze: dit is de bron van alle andere schoonheid (I Johannes, 4:5). Mijn wens voor u allen, beste kunstenaars, is dat jullie deze visie mogen meenemen in jullie ogen, in jullie handen, in jullie hart, en dat het jullie vreugde mag geven en mag inspireren in jullie mooie werken.

PP Benedictus XVI - Toespraak aan de kunstenaars in de Sixtijnse Kapel, 21-XI-2009. Over het algemeen waren de godsdienstlessen die ik ooit kreeg op het college niet van het niveau om een blijvende indruk na te laten, tenzij die van verveling en vervlogen tijden. Toch is er me een ding bijgebleven. Traditioneel hadden we op maandag godsdienstles, en dan werden de voetbaluitslagen besproken. Vermits voetbal me niet echt interesseert, nam ik dus een boekje mee om te lezen. Maar dat was op een goede dag toch op de zere teen van de leraar gekomen, met als uitspraak 'Moet gij niet opletten in de les?'. Het antwoord 'Ik wist niet dat hier een les bezig was', lag al maanden op de lippen. Waarna enig gevloek mijn deel werd, en de mededeling: 'als ge het beter kunt, doe het dan zelf'. En zo kreeg 6 jaar katholieke godsdienstles in het college toch nog een zin: Als ge wilt dat er iets gebeurt, begin er dan zelf aan.

Schoonheid, kunst en cultuur; Het staat de Katholieke Kerk op het lijf geschreven. Onze kathedralen en kerken staan er vol van. Eeuwen lang heeft Europa de meest prachtige kunst gemaakt die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Met trots bewaren we in onze Hasseltse kerken de oudste monstrans ter wereld, het barokke altaar van Delcoer, of de prachtige lessenaar van Luikse edelsmeedkunst in de Kathedraal. En dan moeten we niet de cibories en monstransen van de vroegere St Katharina (begijnhofkerk) vergeten in het Victoria and Albert museum in Londen.

En de laatste eeuw werd het stil... Vaak is het zonneklaar dat degene die de kunst maakte, zelf niet gelooft. Dat resulteert in een kunst die op zijn best wat christelijke waarden wil weerspiegelen, maar in het algemeen leeg en betekenisloos is. Men wil wat sentimenten bewerkstelligen, maar of dat één ziel dichter bij de Waarheid brengt?

Kijken we bijvoorbeeld naar de recente glasramen van de Kathedraal van Luik: schreeuwerig, effect-zoekend en krampachtig modern willen zijn, zonder rekening te houden met het kader waarin de glasramen staan of waartoe ze moeten dienen. Het past misschien bij diegenen die menen dat er iets als 'Katholieke Zen' bestaat of de kerk als multifunctionele ruimte zien (allicht zijn zo'n gekleurde glazen prima voor een party; mits de juiste belichtingsapparatuur, maar als je je kerk wilt 'gebruiken' om er studenten in te laten studeren is het toch nog onhandig), maar het introduceert niet echt tot het christendom.

En daar begint het mee, wie echt gelooft geeft de kunst een ziel mee. Rubens, Michelangelo, Rafaël, ... ze gingen allen dagelijks naar de H Mis. En dus hebben ze ook een heel andere opvatting over de gewijde ruimte, als de protestantse visie die hier in Vlaanderen zo ingeburgerd raakt: de kerk als mulitfunctionele ruimte die vandaag als bloemenhandel, boekenbeurs of studentenzaal dient, en morgen ineens terug het Huis van God is. [Ik ben ervan overtuigd dat dit voor een groot deel voorkomt omdat men niet gelooft in de Eucharistie; wie gelooft in de werkelijke aanwezigheid van Christus in het tabernakel, heeft meer respect voor de kerk]

Gelukkig heeft Hasselt nog de cultuur bewaard om met de zevenjaarlijkse feesten een kunstwerk te schenken aan de Basiliek, op die manier bouwen we toch nog wat verder aan de cultuur van eeuwen. Tot dat die in 2010 werd onderbroken met het 'politiek-correcte' sociale initiatief voor de armen in plaats van verder te bouwen aan de katholieke cultuur van onze stad... Hopelijk wordt de traditie in 2017 weer hersteld (onze Kerk is uiteindelijk toch geen NGO, dixit Paus Franciscus).

Ook onze sacramentsbroederschap heeft het bewaren en uitbouwen van haar patrimonium als een van haar bekommernissen om er deel van te maken van een levendig geloof; we kunnen immers best bij onszelf beginnen. Toch is het moeilijk om in Vlaanderen katholieke kunstenaars te vinden. De inspiratie voor de voorflappen van de boekjes van Sacramentsdag en 25 juli 2014, werd dan ook in Amerika gezocht. Aan Daniël Matsui (Georgia, VSA) en Mathew Alderman (Massachusetts, VSA) werd de opdracht gegeven om een voorflap te maken passend bij 750 jaar Sacramentsdag, en met de voorstelling van de heilige Juliana. De beide tekeningen bevatten beide de naam van onze broederschap (Confraternitas Sanctissimi Sacramenti Hasselensis) en de naam van het 750-jarige feest (Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi MCCLXIV - MMXIV). Maar uiteindelijk werden het heel verschillende creaties, de bescheiden bijdrage aan de Katholieke cultuur van onze broederschap in dit feestelijke jaar.

Daniël Mitsui (°1982) maakte een tekening van de Heilige Juliana op perkament, samen met een monstrans en een kleine sacramentsprocessie. Met daarnaast een monogram van Christus, het Lam Gods, en de Pelikaan (die ook op het tabernakel van het Sacrament van Mirakel staan). En dan staan er nog kleine 'leukigheden' op zoals de kleine slak en een pauwtje (Hij illustreert ook biotechnische tekeningen). Voor andere tekeningen, zie: http://www.danielmitsui.com/Mathew Alderman maakte er een hele andere voorstelling van met een doorstreepte maan (la lune barrée), en een meer 'klare lijn' stijl. Met wapenschilden van Hasselt en Luik, en dat van Urbanus IV, die de bul Transiturus de hoc mundo schreef, waarmee het feest van Sacramentsdag 750 jaar geleden werd ingesteld.
Zie mattewalderman.com 


http://www.danielmitsui.com/00_pages/juliana.html

http://matthew-alderman.tumblr.com/post/89266643169/saint-juliana-of-liege-beholding-the-barred-moon

http://weirdpolis.tumblr.com/post/89381610013/matthew-alderman-saint-juliana-of-liege