zondag 19 februari 2017

Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte: Stille omgang 2017

Ieder jaar wordt in de nacht rond 15 maart het Eucharistisch Mirakel van Amsterdam herdacht, dit jaar in het weekend van 18 maart. Het is een fantastische ervaring om mee te maken. Zie ook hun website: http://www.stille-omgang.nl/
Met ook steeds een geweldig jongerenprogramma: http://www.stille-omgang.nl/jongeren/index.html


De Stille Omgang wordt in 2017 gelopen in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie:
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)
 Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris generaal van de Verenigde Naties, kwam om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement vond men zijn geestelijk dagboek ‘Merkstenen’ met deze intentie.

Gebed voor onderweg
God niets is heilig zonder U,
buiten U bestaan geen vaste waarden,
maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig.
Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid,
geef zin en richting aan ons leven,
dat wij al het goede weten te gebruiken
en ons hechten aan wat blijft

maandag 13 februari 2017

Bisschop Philip Egan van Portsmouth roept op tot gebed voor de kerk

Wordt de moraal veranderlijk in tijd en per plaats? Het lijkt volstrekt onredelijk en onverenigbaar met het Katholiek geloof. Maar volgens enkele bisschoppen en kardinalen is dat wel het geval.

Die toenemende verwarring, die het uiteindelijk voor een redelijk en intelligent mens onmogelijk zou maken om Katholiek te zijn, is zeker een bron van onrust.

Allicht is het beste wat we kunnen doen bidden voor de Kerk. Dat is alvast ook het advies van de bisschop van Portsmouth, die op 23 juli 2017 in Hasselt zal spreken over evangelisatie.dinsdag 7 februari 2017

1 jaar sluiting van de Basiliek

Op 1 februari, daags voor het Feest van Maria Lichtmis, was het net 1 jaar geleden dat de Basiliek sloot, en het miraculeuze beeld werd 'opgehokt'.

Ik las recent van een parochie in Frankrijk waar ze de kerk ook voor een jaar wilden sluiten voor dakwerken. Het protest was zo groot, dat men besloot om de kerk dan maar in kleine stukjes te herstellen om de kerk open te kunnen laten.

Spijtig is ons geloof niet zo groot. En beleefden we al voor de 2de keer Maria Lichtmis zonder de Virga Jesse. Gewoon een foto uit nostalgie:zondag 5 februari 2017

Nieuwe devotie in de Kathedraal: aanbidding van de Heilige Staak. :-)

Zoals iedereen weet is onze kerkraad en parochie erg bezorgd om eigentijds te zijn. Vandaag zien we dan ook deze heilige Staak in de plaats van de Virga Jesse staan.
Het is altijd wat moeilijk met eigentijdse kunst, in de zin dat het niet mooi moet zijn en je moet ook niet weten wat het betekent zonder uitleg. Maar laat ons eens proberen: volgens mij stelt het de twijg van Jesse voor. Een eigentijdse voorstelling dus van Maria en de stamboom van God, allicht geïnspireerd door het logo van de Virga Jesse feesten. Alleen de gouden ballen ontbreken.
                                                                                                                                                                                

Kaarsen en bloemen voor de heilige staak
 
 
Het 'processiebeeld' van de Virga Jesse, moe van altijd op dezelfde plek te staan, gaat de volgende dagen op stap: 3-5 februari in godsheide, 5 februari in Stevoort, 11 februari Zonnestraal, 12 februari Martinus, Banneux en Kiewit 11-12 februari, St Elisabeth demerstraat 14 februari, Kuringen 25-27 februari, 19 maart St Lambrechts Herk, 16 maart Katharinadal, 20-21 maart Salvator rusthuis, 6 mei Kiewit Heide.
Het is niet bekend of de Virga Jesse zich ook met de Jessa-mobiel verplaatst.
 
Vermits ze volgens het parochieblad op 11 februari zowel in de Zonnestraal, Catharina als Banneux zal staan, zal er zich dan een mirakel van bilocatie of trilocatie voltrekken;
De vraag is natuurlijk of we dat oude beeld nog terugwillen in de Kathedraal, als we zo lang van deze eigentijdse voorstelling mogen genieten.
 
En zou men al aan slachtofferhulp hebben gedacht voor de échte Virga Jesse die straks bijna een jaar in een koffer is gestopt? Volgens mij krijgt men daar toch complexen van om een jaar in een donker hokje te zitten met een kind op de arm, nadat men eeuwen lang met gelovigen heeft kunnen spreken? Straks ontwikkelt ze pleinvrees of autisme ... durft ze dan nog wel mee in de ommegang? En een gouden roos wordt haar ook al ontzegd ... Zouden ze haar wel vitamine D hebben gegeven? En altijd in het donker geeft een winter-depressie.
 
WE WANT THE REAL VIRGA JESSE BACK
 

woensdag 1 februari 2017

Donderdag 2 februari: Lichtmis en Aanbidding

2 februari vieren we het definitieve einde van de kersttijd met het Feest van de openbaring van de Heer of lichtmis. In de Missen van 8,30 in de Kathedraal, en 7,30, 8,30 en 19,30 bij de minderbroeders worden er kaarsen gewijd.

Dat Licht voor heel de wereld vieren we ook in de aanbidding om 15 uur in de Kathedraal.

Iedereen welkom!

dinsdag 31 januari 2017

Pastoor van de Carolus Borromeus verzet zich tegen onaangepaste stoelen in zijn kerk: Gefeliciteerd aan deze pastoor!

De kranten melden dat de pastoor van de Carolus Borromeus kerk in Antwerpen enkele Deense designstoelen uit zijn kerk heeft verwijderd. Het ging om witte, blauwe en gele opvallende stoelen, en zelfs stoelen die als schommelstoelen waren opgehangen tussen pilaren. De stoelen waren aangekocht door de kerkraad.

Hulde aan deze pastoor die zijn kerk niet tot een speelterrein van een kerkraad maakt. De enige voorwaarde voor in een kerkraad te zetelen is immers dat men gedoopt is. Zover reikt het Katholicisme ervan. Wat maakt dat randkerkelijken het tot een speelterrein mogen maken voor hun eigen esthetische preferenties. Sommige kerkraden zien het hun taak om vooral de 'museale capaciteit' van de kerk te promoten of om te zorgen dat 'de ruimte' zo multifunctioneel mogelijk is.

De vraag bij de aankoop van stoelen wordt dan niet, kan een katholiek er goed mee geworden? Kan je er op knielen en zijn er knielbankjes aan zodat aanbidding gemakkelijker wordt? Maken ze veel lawaai tijdens de Mis? Neen, dat zijn irrelevante vragen, want als lid van de kerkraad wordt helemaal niet verwacht dat je ook iedere zondag in de Mis zit. Natuurlijk wel op de eerste rij als er iets speciaals te doen is, maar voor de rest heb je van die stoelen geen last. Resultaat: stoelen die niet hun functie als kerkstoelen kunnen doen tijdens de liturgie maar die er wel 'leuk uit zien', of maken dat je 'helemaal eigentijds' bent, ...

Men kan zich moeilijk inbeelden dat er één weldenkende praktiserende Katholiek is die het in zijn hoofd zou halen om gele stoelen tussen de pilaren van zijn kerk op te hangen. Dat zegt dus heel veel over het gehalte van deze kerkraad.

De Kerk zou er goed aan doen om te zorgen dat de kerkraden bevolkt worden door mensen die wel naar de Mis gaan. En als er dan onvoldoende kandidaten zijn? Dan is het tijd om de kerk te sluiten.

maandag 30 januari 2017

Als de Kerk aan politiek doet

Nieuwjaarsboodschap aan de wereldlijke autoriteiten, door Mgr Rey, bisschop van Toulon.


Rede van Mgr Dominique Rey, bij de nieuwjaarswensen, 12 januari 2017.

 

De Kerk verdedigt ‘de politiek’, dat wil zeggen de politiek in de nobele zin van het woord, dat is voorbijgaand aan de  partisane bepaling, de voorwaarden om samen te leven in onze gemeenschap definieert, en die ‘de’ politiek voorafgaan, het politieke spel, en het media-schouwspel. In die zin doet de Kerk aan politiek want zij wil steeds het gemeenschappelijk goed bevorderen en realiseren, wat de echte basis is van het democratische debat, gevoed door de waarden en de oriëntaties die we samen delen.

Onze post-moderne gemeenschap houdt niet op om ondanks haar rijkdom, steeds opnieuw armoede en uitsluiting te creëren. De verdeeldheid groeit door het drievoudige effect van de massa-denken, vaagheid en communautarisme, en door de dematerialisatie van de menselijke relaties, geaccentueerd door de invasie van het virtuele, die de nauwe relatiebanden bedreigt, van de medemenselijkheid en de goedheid onder de mensen.

 Ons land beleeft tegenwoordig een desintegratie van de politiek, en wordt steeds minder de nobele kunst van het regeren, maar die van het management en het besturen. Het publieke woord, overdadig en hypergemediatiseerd, neemt de overhand op het spel van dialoog en wederwoord, en wordt gegijzeld door polemieken. Het keert de burger af. Het verduistert ook de echte sociale uitdagingen, antropologisch en ethisch. Iedereen krijgt steeds meer de indruk dat de politiek een spel is van verleidingen, beloften, en afrekeningen.

Om de politiek te hervormen stelt de Kerk 4 wegen voor om het engagement van de Christenen in de wereld te bevorderen:

-          De eerste is die van de dialoog. De werking van het democratische spel vraagt om de uitdrukking van verschillende meningen, van redelijke argumentatie, en het respect voor afwijkende meningen. De Kerk moet de dialoog tussen allen bevorderen, zonder vooroordelen, zonder te stigmatiseren, met al de periferieën van onze tijd. Die dialoog kan alleen vrucht voortbrengen als ze steunt op de reden, met de waarheid, want anders kan ze niet anders dan vervallen in het relativisme. Het publieke debat kan niet gevoerd worden zonder menselijke principes te respecteren, die on-onderhandelbaar zijn. Het zijn principes van vrijheid, vooral in het onderwijs, van het respect voor de familie en het leven (van conceptie tot natuurlijke dood), van solidariteit met de armsten en de meest kwetsbaren. Benedictus XVI kon zo spreken over de ‘dictatuur van het relativisme’ en paus Franciscus houdt niet op een ‘democratie van opinies’ aan te klagen die oreert in plaats van een debat aangaat, zonder het fundamentele van het oppervlakkige te scheiden, en meer recht wil doen aan de pathos dan aan de rede. De Kerk spant zich in om de rede echt te verlichten door een ware onderscheiding van het algemeen welzijn, voorbij de democratische structuren. De Kerk verdedigt zo de wortels van de democratie om te verhinderen dat het een supermarkt wordt van persoonlijke voordelen.

-          Om te leven, heeft die dialoog een engagement van allen nodig, een tweede politieke deugd. Naar het beeld van al onze medeburgers, is een christen uitgenodigd om zich te engageren. “Zich bezig houden met politiek is een morele verplichting voor iedere christen” herinnert paus Franciscus ons. Hij voegt nog toe: “de politiek is het belangrijkste domein van de caritas”.

-          De derde weg is die van de vraagstelling en het debat. Een authentiek debat moet gehouden worden door een vrij woord. In een conformistische context van ‘prêt-à-penser, is het niet gemakkelijk om u te wagen aan een woord in de tegenstroom. De Kerk heeft soms de indruk gegeven om het publieke debat stilaan te mijden. Maar ik denk dat we vandaag een omgekeerde beweging zien. De burger moeten duidelijk en efficiënt degene interpelleren aan wie ze de macht toevertrouwen, zeker in deze tijd waarin het publieke debat oppervlakkig en zwak is. Tegenover het verdwijnen van de persoonlijke, familiale en nationale identiteit, stelt de Kerk haar onvoorwaardelijke principes die voortkomen uit haar sociale doctrine die de vermenselijking van onze maatschappij garanderen.

-          Het laatste punt is dat van de incarnatie. De politiek, de openbare diensten, het engagement moet in concrete handelingen geleefd worden. In dat verband ligt het politieke succes in de overeenkomst tussen de persoon en zijn boodschap, tussen de boodschap en zijn handelen, tussen het handelen en de moraal. De incarnatie beleeft men dus iedere dag. Men kan geen politiek doen zonder grond, of op afstand, achter de TV of het internet. Christen zijn, is al onder ons leven wat we willen zien ontwikkelen op niveau van het land, van onze regio, van onze wijk.


 
Mgr Dominique Rey spreekt op 23 juli 2017 in Hasselt over de Evangelisatie.