vrijdag 1 augustus 2014

Hasseltse Stadsdevoties: Virga Jesse en Heilig Sacrament

uit de Limburger van een tijdje geleden:

Toch zijn er ook duidelijke verschillen tussen de processies in Maastricht, Hasselt en Tongeren. „Maastricht heeft een historische stoet die is opgebouwd rond de relieken van de plaatselijke kerken”, constateert Luc Smeets, lid van de organisatie van de zevenjaarlijkse Virga Jesse-feesten in Hasselt. „Dat zou bij ons niet eens kunnen: wij hebben alleen het Heilig Sacrament en het beeldje van Virga Jesse. Bij ons draait het  verhaal dan ook om het leven van Maria.” 

Het Heilig Sacrament van Mirakel in de oudste monstrans ter wereld in de Virga Jesse Ommegang van 1954


Dat ben ik dus helemaal met Luc Smeets eens: in Hasselt gaat de Virga Jesse samen met het Heilig Sacrament.

donderdag 31 juli 2014

Gebedsintenties van de Paus: Augustus 2014

Algemeen: Dat vluchtelingen, die door geweld gedwongen worden om hun huis te verlaten, een hartelijk welkom mogen vinden en bescherming van hun rechten.

Voor de Evangelisatie: Dat Christenen in Oceanië vreugdevol hun geloof mogen verkondigen aan alle mensen in die regio

woensdag 30 juli 2014

Waarom Sacramentsprocessies? Reden 36

gevonden op godzdogz.op.org:

Je leert iedere dag weer wat bij. Door wat onderzoek te doen voor het berichtje van vandaag, ontdekte ik dat St Thomas van Aquino het proprium voor de H Mis van Sacramentsdag schreef, zoals de sequentie Lauda Sion, officiële hymnen zoals het Pange Lingua en andere devotiegebeden. Hoewel traditioneel gevierd als de herdenking van de Werkelijke Aanwezigheid van Christus onder gedaante van brood, wordt het feest nu gevierd als Corpus et Sanguis Christi, dus samen met het feest van het kostbare Bloed van Christus (dat in de buitengewone ritus in een apart feest wordt gevierd). Het Lichaam en het Bloed van Christus zijn onafscheidbaar, vermits Christus aanwezig is in lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid, evenzeer in de beide gestalten. Vandaag is het een Feest dat gewoonlijk wordt gevierd op de donderdag na Drievuldigheidszondag, maar ook vaak zoals in Engeland wordt gevierd op de daaropvolgende zondag.

Een belangrijk facet van Corpus Christi is dat Katholieken de straat op gaan waarbij ze de bron en het focuspunt van ons leven meedragen, in processie, onder een baldakijn. Er is iets heel mystiek in de aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus, dat we niet kunnen zien met onze eigen zintuigen. Natuurwetenschap zou zeggen dat we gek zijn, dat wat we denken empirisch niet mogelijk is. Maar als we op weg gaan met het Bloed en Lichaam van Christus, dan zijn we verbonden. Het is zoals die reclame van de UNISON vakbond die gespeeld werd op de muziek van 'one is the loneliest number', waarbij de verteller zegt ' u heeft 1,3 miljoen leden achter u wanneer je ze nodig hebt'. Met al de processies die overal ter wereld plaatsvinden op Corpus Christi, hebben we het Hoofd van het lichaam van de Kerk achter ons, wanneer we Hem nodig hebben. We durven met Hem op weg te gaan door de straten en de winkelgebieden van onze steden en dorpen, en we tonen ons geloof in wat lijkt op een stukje brood - maar wat we weten en kennen is de altijddurende aanwezigheid van onze God, die met ons is tot het einde van de wereld. Het verstomt de ongelovige, maar daar hebben we het, onze eigen advocaat bij God de Vader van hemel en aarde loopt met ons mee. In plaats van een vakbondskaart, hebben we ons Geloof. In plaats van stemmingen over stakingen, hebben we de Heilige Mis, de Sacramenten van de Kerk en de werking van de Heilige Geest in onze levens.

Vele Christenen bevinden zich in verschrikkelijke omstandigheden, en ze kunnen dikwijls hun geloof niet eens belijden, hun solidariteit met de Heer. Laat ons God danken dat Hij ons de vrijheid geeft om Hem te danken in onze straten. We bidden voor het die vervolgd worden voor het Geloof, in het bijzonder voor de Dominicanen en de andere christenen die in Irak wonen, die niet door de straten van hun stad kunnen lopen uit vrees voor geweld en intimidatie. Want wat daar in de monstrans zit in de processies van vandaag is een eed en een teken van onze eenheid, van hoop voor de toekomst dat we allen een zullen zijn.


dinsdag 29 juli 2014

St Johannes Paulus II: Tegen een destabilisatie van de Levant ANNO 2003

[...]

"Daarom - tegenover de verschrikkelijke consequenties die een internationale militaire operatie zou hebben voor de bevolking van Irak en voor het evenwicht van de hele regio van het Midden Oosten, die al zo beproefd is, en ook vanwege het extremisme dat eruit zou kunnen volgen - zeg ik tot allen: er is nog tijd om te onderhandelen; er is nog steeds ruimte voor de vrede; het is nooit te laat om elkaar te begrijpen en om door te gaan met overleggen."

[...]

De allerheiligste Maria moge verkrijgen dat deze Veertigdagentijd niet herinnerd zal worden als een trieste tijd van oorlog, maar als een periode van moedige inspanning voor de bekering en de vrede

St Johannes Paulus II, 16 maart 2003

---


Vandaag zijn die verschrikkelijke consequenties waarheid geworden voor de christenen van Irak. Het is moeilijk te begrijpen dat terwijl een religieuze zuivering in Irak plaatsvindt, de Vlaamse bisschoppen zich bezig houden met briefjes schrijven om zich te excuseren dat Vlaanderen niet gastvrij en begripvol genoeg is voor de moslims (zie hun briefje voor het eind van de ramadan). Zouden ze met 'rijke verscheidenheid aan geloof' ook het vermoorden van christenen bedoelen? Zou het Katholicisme dan toch de hersenen aantasten? 


---

Dat christenen verplicht zijn om ieder mens lief te hebben zonder onderscheid van ras, cultuur of geloof is een eis die rechtstreeks uit het Evangelie komt. Maar; dat mag ons niet de ogen doen sluiten voor de misdaden van onze naaste broeders. Kardinaal Barbarin, juli 2014

zondag 27 juli 2014

Waarom Sacramentsprocessies: Reden 35: Processie van Meerssen

Zie: http://geloofsgesprek.rkk.nl/seizoenen/2014/afleveringen/20-07-2014


" De Sacramentsprocessie door Meerssen heen, is een uiting van ons geloof in de Heer die onder ons aanwezig is in het teken van brood en wijn. Wie gelooft dat de Heer onder ons aanwezig is, dat klinkt misschien heel kinderlijk, maar dan wil ik Hem ook het land laten zien, en dan wil ik Hem ook het dorp laten zien. Als mijn familie hier komt uit het Westen van het land, en ze zijn nog nooit in Meerssen geweest, dan neem ik ze me naar een paar plaatsen zo; mooi, u bent aardig ingeburgerd zeggen ze dan tegen mij..    Maar dat is mensen betrekken in waarin je gelooft, en waarvan je houdt, en waarvan je leeft. Zo nemen we de Heer mee naar buiten, naar ons dorp, en we laten de Heer als het ware ons dorp zien." dixit pater van Meijgaarden, sss.Inderdaad, het is normaal dat je Christus je eigen stad wil laten zien, bij uitstek als ze helemaal op haar mooist is, bijvoorbeeld bij zevenjaarlijkse feesten...

zaterdag 26 juli 2014

Heb geen schrik, kleine kudde ...

Mededeling van de Chaldeeuwse Patriach van Mosul:

Ik zal mijn mededeling beginnen met het Woord van Christus, vermits het Zijn Woord is dat bron van kracht en redding is voor ons, de armen van deze verloren wereld: "Wees niet bang, kleine kudde" (Lucas 12:32).

Onze huidige smart is verbonden met ons christen-zijn en het mysterie van ons Pasen. Ons lijden, als het verenigd wordt met het lijden van onze Redder Jezus, de 'Man van Smarten', zal uiteindelijk een zegen worden en heil voor ons en voor anderen. En onze huidige uitdagingen zullen geconfronteerd worden met meer geloof, hoop en gebed en solidariteit en wijsheid. Wees moedig tegenover wat je moet trotseren, wees niet bang: jullie hebben diepe wortels in Irak, geef niet op uit frustratie of wanhoop, vertrouw dat 'al wie het zwaard trekt, zal vergaan door het zwaard' (Mattheüs 26:52) en het kwade blijft niet duren! Jullie zijn de kleine mosterdzaad, de Heer zal jullie niet laten vergaan. Hij is met jullie vandaag, morgen en overmorgen, altijd. 

Wij zijn jullie herders en, met onze volledige verantwoordelijkheid voor jullie, zullen we met jullie blijven tot het einde, en we zullen jullie niet verlaten, wat het offer ook mag zijn. Ik herhaal; vrees niet; wees sterk zoals jullie geloof en jullie hoop en liefde. We danken God voor jullie veiligheid, want, wat er ook mag gebeuren, jullie leven heeft geen prijs.

Gods' zegen is met U.

Patriarch Louis Raphaël I Sako
Patriarch van Babylon
20 juli 2014

---


---

Zie ook : http://www.kerkinnood.be/NL/Nieuws/dringende_oproep_sako/default.aspx

---
Het kalifaat doet de tombe van de profeet Jonas ontploffen.
De Jihadisten van de islamitische staat in Irak zijn bezig al het niet-mohammedaanse patrimonium te vernietigen. Donderdag hebben ze in Mossul de moskee opgeblazen die de tombe van de profeet Jonas bewaarde. De moskee was gebouwd op een archeologische site van de VIIIste eeuw voor Christus. Vandaag blijven er enkel wat brokstenen over.

----

En de Vlaamse kerk slaapt verder

vrijdag 25 juli 2014

Aanbidding Sacrament van Mirakel 2014

Enkele tientallen mensen trotseerden de warmte deze middag om de aanbidding van 14 tot 17 uur bij te wonen bij de herdenking van het het Mirakel van Viversel. Met speciaal dank aan hen die zelfs vanuit Amsterdam kwamen om mee te bidden. Dank ook aan E.H. Jan Philippe voor zijn leiding.
Enkele panelen met uitleg over 750 jaar Sacramentsdag flankeerden het tabernakel van het Sacrament van Mirakel.