zondag 25 juni 2017

E.H. Rik Koninckx, RIP en Dank u.

Jarenlang deed hij de H Mis in de basiliek. Hij las ook de rozenkrans voor, voor de zaterdagmis in de Kathedraal. Toen hij pastoor werd in Wimmertingen, en niet langer de H Mis zou doen op de zaterdag in de Basiliek was hij daar oprecht droevig om.
Jammer dat vandaag niet voor hem speciaal werd gebeden in de Basiliek, het zou meer dan terecht zijn geweest. Allicht zal het nog komen. Hij heeft voor onze parochie veel betekend.
Dank u!

zaterdag 24 juni 2017

'Uit in Hasselt' en Bisdom Hasselt: Veel te doen, maar geen herdenking van 700 jaar Sacrament van Mirakel

Vandaag valt de nieuwe 'Uit in Hasselt' in de bussen: met veel aandacht voor alles wat er deze zomer in Hasselt te doen is.
Daar schijnt de viering van 700 jaar Sacrament van Mirakel niet bij te horen. Hoewel de stukjes ruim op voorhand werden ingegeven, is er geen vermelding te vinden ... Jammer, ook voor zo veel vrijwilligers die zich er erg voor inzetten.

Uit in Hasselt heeft het [niet]. [punt]


Ook de activiteitenkalender van het bisdom Hasselt, vermeldt de viering van 700 jaar Sacrament van Mirakel, niet .... Tja, ....


Bisdom Hasselt heeft het [niet]. [punt]

En toch is het fantastisch: zie www.heiligsacrament.be

donderdag 22 juni 2017

26 juni 2017: SACRA700 en de viering van 700 jaar Sacrament van Mirakel te gast in het programma 'de Kerk leeft' van radio maria

Op 26 juni 2017 komt de viering van 700 jaar Sacrament van mirakel aan bod in het programma 'de Kerk leeft' van radio maria. Het wordt uitgezonden om 10,30u en E.H. Jan Philippe de geestelijk adviseur van de broederschap en Marina Robben, secretaris, zullen vertellen over wat er gaat gebeuren.  Zoals u weet kan men het hele programma vinden op www.heiligsacrament.be

zondag 18 juni 2017

Aanbidding 23-25 juli: inschrijven kan via heiligsacrament.be; iedereen welkom in de Basiliek in Hasselt!

Italië, Chignolo d'Isola, Sacramentsdag 2017


OK, zo bont gaan we het niet maken, maar toch, het Heilig Sacrament uitstellen in het daarvoor bedoelde altaar dat vandaag in de Virga Jesse Basiliek staat, heb ik zelf nog nooit gezien. Het worden heel bijzondere dagen van 23 tot 25 juli. Iedereen welkom. Aanmelden via www.heiligsacrament.be


Jean Del Cour, beeldhouwer van het altaar van de Basiliek van Hasselt, zoals op zijn portret in het Curtius museum van Luik. Hij houdt een ontwerptekening vast van het altaar van de basiliek, waarbij een monstrans in de zonnestraal staat.

Het altaar van de Basiliek. Het Heilig Sacrament zal niet zoals op deze foto in het tabernakel, maar bovenin in de stralenkrans staan. Voor het eerst sinds mensenheugenis wordt het altaar gebruikt zoals het ontworpen is.

zaterdag 17 juni 2017

Humanae Vitae: Hoe een Paus gelijk kreeg.


Voor het eerst lees ik een boek dat Humanae Vitae verdedigt. De moeite waard om te lezen.
Dank aan 'de blauwe tijger' voor de publicatie.

De blauwe tijger zal een boekenstand hebben op het symposium 'Sacra700 - Van aanbidding tot Evangelisatie'.

woensdag 14 juni 2017

Sacramentsdag in Antwerpen

Wij kunnen u van harte de deelname aanbevelen aan de Sacramentsprocessie die op zondag 18 juni 2017 door Antwerpen trekt, vertrekkende vanuit de Sint-Jacobskerk. Verleden jaar, heilig Jaar van de Barmhartigheid, had de processie als einddoel de H. Deur van de kathedraal. Ook dit jaar willen de leden van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament van de kathedraal onze processie verwelkomen in de kathedraal, na de geslaagde editie van vorig jaar.
De hoofdcelebrant van de Mis za...l de pastoor van Sint-Jacob zijn, E.P. Bruno Aerts, tevens vicaris generaal van het bisdom Antwerpen en dus de naaste medewerker van de bisschop, Mgr. Bonny.
Waarom komen we op straat in processie met een monstrans en een geconsacreerde hostie? Ten eerste omdat we in de reële aanwezigheid in de heilige Hostie geloven van Jezus, de Zoon van God. Vervolgens, omdat we niet bang zijn om ons geloof te laten zien aan onze stadsgenoten.
Gesterkt door de Communie die we ontvingen en op weg naar het hemelse Vaderland, herkennen we ons in het volk van God dat door de woestijn heeft gestapt op weg naar het beloofde land, geleid door Mozes en met het manna als brood uit de hemel. De geestelijke betekenis van de processie is dat Jezus ons vergezelt op de weg naar het hiernamaals en zich geeft aan ons als voedsel voor onze ziel.
Alle gelovigen, in het bijzonder ook onze jongeren, worden van harte uitgenodigd om met ons mee op tocht te gaan. Van harte welkom!
Datum:
18 juni 2017, zondag na sacramentsdag
Timing:
11u00 Mis in Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen
12u15 Vertrek van de processie van de Sint-Jacobskerk
12u45 Aankomst van de processie in de kathedraal, zegen met het H. Sacrament
Met medewerking van:
Sint-Jacobsparochie met haar twee kapellen: Venerabel H. Sacrament en Onze-Lieve-Vrouw
Paters Kapucijnen
Poolse Gemeenschap
Verbond Pro Petri Sede
Europascouts en -Gidsen
Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie
Chaldeeuwse Gemeenschap
Neocatechumenale Weg
Interdiocesane Jeugddienst Antwerpen
Parcours:
Sint-Jacobstraat, Lange Klarenstraat, Meir, Meirbrug (Noorderkant), Eiermarkt, Melkmarkt, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat.