dinsdag 22 april 2014

Heilige Johannes Paulus II "Put kracht uit de sacramentele genade van de Verzoening en de Eucharistie. Bezoek de Heer in het contact "van hart tot hart" in de Eucharistische Aanbidding. Dag na dag zullen jullie nieuwe energie eraan ontlenen om wie lijdt te kunnen troosten en om vrede aan de wereld te geven."
 
St. Johannes Paulus II, PP
Brief aan de Jongeren, WJD 2002, Toronto
 
 
"Onder de nederige gedaanten van brood en wijn, substantieel veranderd in zijn lichaam en bloed, gaat Christus met ons mee als onze kracht en ons voedsel voor onderweg en maakt Hij ons voor allen tot getuigen van de hoop. Wanneer voor dit geheim ons verstand zijn grenzen ervaart, begrijpt het hart, door de genade van de heilige Geest verlicht, hoe zijn houding moet zijn en verzinkt in aanbidding en grenzeloze liefde daarin.
 
Laten we de gevoelens van de heilige Thomas van Aquino tot de onze maken, deze uitmuntende theoloog en tegelijkertijd gepassioneerde bezinger van Christus in de Eucharistie. Laten we toe dat onze ziel zich ook opent voor de overweging van het beloofde doel, waarnaar ons hart hunkert in zijn dorst naar vreugde en vrede:
Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere ...
Goede Herder, brood des levens,
Jezus, toon ons uw ontferming:
wil ons weiden, ons geleiden
naar de zalige aanschouwing
in het land der levenden.
Gij, alwetend en almachtig
hier de spijs van stervelingen,
maak ons daar tot disgenoten,
mede-erfgenamen,
mede- burgers van uw eeuwig Rijk."

 
St. Johannes Paulus II, PP
Witte Donderdag 2003 

maandag 21 april 2014

Bedevaart naar de Virga Jesse: Vrijdag 2 mei om 19.30 uurOp youtube is een filmpje te zien van de pastoor van Rocamadour, een bedevaartsoord van de Zwarte Madonna in Frankrijk, dat wij kennen van het mirakel van de Dolende man (die kwam van een bedevaart van Rocamadour terug naar Hasselt, en verloor de weg in diepenbeek -wat niet onbegrijpelijk is- tot hij door de Virga Jesse terug op het juiste pad raakte): "Bidden tot Maria is heel krachtig, wie hier komt wordt verhoord. Er kwam hier een vrouw drie keer op bedevaart omdat ze een kind wilde krijgen. En vorig jaar kwam ze terug ... met een drieling."

Laat ons hopen dat ons geloof in de Virga Jesse even groot wordt!
De processie vertrekt van de Kathedraal om 19.30 uur naar de Basiliek.


zaterdag 19 april 2014

Zalig Pasen: De Heer is de Overwinnaar!

Qui resurrexit tertia die, et ascendit in coelos.

 
 
 
'Jezus Christus houdt van je. Hij heeft zijn leven gegeven om je te redden en nu leeft Hij iedere dag, aan je zijde om je te verlichten, om je te sterken, om je te bevrijden'. Wanneer wij zeggen dat deze verkondiging 'de eerste' is, betekent dat niet dat ze aan het begin staat en men haar daarna vergeet of vervangt door een andere inhoud die haar overtreft. Het is de eerste in kwalitatieve zin, omdat het de voornaamste verkondiging is, die waarnaar men steeds weer moet luisteren. Het is de verkondiging, die beantwoordt aan het verlangen naar het oneindige dat er in ieder menselijk hart is. Deze overtuiging wordt echter gedragen door de voortdurend hernieuwde persoonlijke ervaring zijn vriendschap en liefde te genieten, krachtens de eigen ervaring ervan overtuigd dat het niet hetzelfde is Jezus te hebben leren kennen of Hem niet te kennen , dat het niet hetzelfde is met Hem te wandelen of rond te tasten. We weten goed dat het leven met Jezus veel voller wordt en dat het met Hem gemakkelijker is de zin van alles te vinden'
 
PP. Franciscus
 
 
'Eerst de vorming in mijn familie en op het seminarie en later door mijn meditatie was ik er ten diepste van overtuigd geraakt dat een geloof dat niet gevonden en teruggevonden kan worden in de ervaring van het heden, dat niet door die ervaring bevestigd wordt, dat geen antwoord weet te geven op de behoeften van de ervaring, geen geloof zou zijn dat in staat is weerstand te bieden in een wereld waarin alles, alles, het tegenovergestelde zei en zegt. De relevantie van het geloof voor de behoeften van het leven te laten zien en daarom, -dit 'daarom' is belangrijk voor me-; de redelijkheid van het geloof aan te tonen, impliceert een precies begrip van redelijkheid. Zeggen dat het geloof de rede verheft, betekent dat het geloof beantwoordt aan de fundamentele en oorspronkelijke behoeften van het hart van elke mens. Daarom betekent rekenschap geven van het geloof steeds meer, steeds uitgebreider, steeds gedetailleerder de effecten beschrijven van de aanwezigheid van Christus in het leven van de Kerk in zijn authenticiteit, die waarvan de 'hoeder' de paus van Rome is.'
 
E.H. Luigi Giussani
 
 
 
 

De Heer is Verrezen! Zalig Pasen!

vrijdag 18 april 2014

Goede Vrijdag

Hij droeg het kruis om ons te bevrijden van onze fascinatie van het tijdelijke
Om ons te bevrijden van het uiterlijke, van het vluchtige. 
 

Goede Vrijdag 2014


 
Diaken Peter Vandebroek heeft ook dit jaar weer in het midden van de markt zijn missie volbracht: wijzen op Goede Vrijdag temidden van winkelende mensen.
Het lijkt onbeduidend langs de wansmakelijke TVL-taart, maar het vraagt veel moed om dat te doen. Petje af voor onze diaken!

donderdag 17 april 2014

Witte Donderdag: Instelling van de Eucharistie


Foto van de aanbidding van Sacramentsdag 2010.
 
 
 
Viering van Witte Donderdag 2014 in de St Quintinuskathedraal:
Aanbidding van de Heer
met woorden uit het Evangelie
 
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft,
niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben'
In U vinden wij eeuwig leven
 
Heer Gij hebt woorden van eeuwig leven
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar opdat de wereld
door Hem zou worden gered'
In U vinden wij onze redding.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt tot de hofbeambte:
'Ga maar, uw zoon leeft'
Gij die gezegd hebt tot de lamme:
'Sta op neem je bed op en loop'
Gij die gezegd hebt tot de blindgeborene:
'Ga u wassen in de vijver van Siloam'
Gij die gezegd hebt:
'Lazarus, kom naar buiten!'
In U vinden wij bevrijding en genezing.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven
 
Heer, Gij die gezegd hebt:
'Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer,
integendeel, het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een waterbron worden,
opborrelend tot eeuwig leven'
Gij zijt voor ons bron van levend water
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Ik ben het brood des levens,
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebbe,
en wie in Mij gelooft
zal nooit meer dorst krijgen.
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven
en ik al hem doen opstaan op de laatste dag'
Gij zijt voor ons het brood des levens
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Ik ben het licht van de wereld.
Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis
maar zal het licht van het leven bezitten.'
Gij zijt voor ons het licht van ons leven.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Ik ben de deur van de schapen
Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered:
hij zal in- en uitgaan en weide vinden'
Gij zijt voor ons de Redder
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Ik ben de goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij.
Ik geef mijn leven voor de schapen'
Gij zijt voor ons de goede Herder.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gij zijt voor ons de verrijzenis en het Leven.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij'
Gij zijt voor ons de weg, de waarheid en het Leven.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
Heer Jezus, Gij die gezegd hebt:
Koning ben ik
Hiertoe ben ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid
Alwie uit de waarheid is
luistert naar mijn stem.
Gij zijt onze koning.
 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
 
 
 
 
 
Het werd een zeer mooie herdenking van de instelling van de Eucharistie en het priesterschap in de Kathedraal, met aansluitend een uur aanbidding. Alleen jammer dat er dan -vooral op deze avond- liedjes van Oosterhuis gezongen worden...
 


zondag 13 april 2014

Biechturen in de Goede Week, Hasselt

Maandag 14 april 2014: Kathedraal 20 uur: dekanale biechtviering

Dinsdag tot zaterdag: dagelijks biechtmogelijkheid bij de paters minderbroeders

Stille zaterdag: 14.30 tot 16.30 uur biechtmogelijkheid