vrijdag 19 december 2014

Durf te biechten! Kerstmis 2014

Er is biechtgelegenheid in de kathedraal op 24 december van 14 tot 17 uur.

Uren van de H Missen voor Kerstmis in Hasselt 2014

CHRISTUS NATUS EST NOBIS, CHRISTUS DATUS EST NOBIS

Woensdag 24 december, Kerstnacht:

18.30: St Rochus, minderbroeders
20.00: H. Catharina
22.00: Virga Jesse Basiliek
24.00: St Hubertus
24.00: St Quintinus Kathedraal


Kerstdag 25 december:

8.00: St Rochus, minderbroeders
9.00: St Rochus, minderbroeders
9.30: St Martinus
9.30: H Kruis
10.00: Virga Jesse Basiliek
10.30: St Catharina
11.00: St Christoffel
11.00: St Rochus, minderbroeders
11.00: St Quintinuskathedraal
12.00: Rome, Urbi et Orbi
18.00: St Rochus, minderbroeders
18.00: Basiliek Virga Jesse

Tweede Kerstdag

7.30: St Rochus, minderbroeders
8.30: St Rochus, minderbroeders
11.00: St Quintinuskathedraal
18.00: St Rochus minderbroeders
18.30: St Catherina?

donderdag 11 december 2014

Bent u ook erfgoed?

Het lijkt soms wel dat ons katholiek geloof een -weliswaar gekoesterd- object wordt in een museumvitrine. De Virga Jesse feesten zijn erfgoed, weliswaar met een gelovige achtergrond volgens KerkenLeven, maar toch vooral religieus erfgoed. En ook het Sacrament van Mirakel lijkt daar terecht te komen.
Maar zou op de eerste plaats niet de parochie en een levend geloof moeten staan? Ik weet wel 'weinig draagvlak' en 'democratisch besloten', etc. Maar zouden Christus' Zijn schouders niet voldoende kunnen dragen? En laat dat democratisch maar over aan de protestanten. Bij ons geldt de Waarheid, ongeacht of die veel aanhang heeft.

Het Sacrament van Mirakel herdenkt uiteindelijk de kern van ons geloof. Want de Kerk leeft vanuit de Eucharistie. Dat Christus Zichzelf liet zien op tastbare wijze aan ons, is iets dat we als parochie toch zouden mogen koesteren. En niet opsluiten in 'erfgoed'.
Gaan we deze kansen tot evangelisatie missen? Wil de parochie zich voorstellen als behoedster van 'erfgoed'. Komaan, we zijn toch geen bange kwezels? Hup, naar Buiten met de vreugde van het Evangelie!
Laat het museum maar de monstrans als topstuk poneren, en Herkenrode haar rijke geschiedenis zien. Daar hebben we alle waardering voor en sympathie. Maar wij? Wij moeten naar buiten treden met een vreugdevol geloof.

Christus is mens geworden. Het onmogelijke is tastbare werkelijkheid geworden. Dat vieren we met Kerstmis, en dat vieren we evengoed met de herdenking van het Sacrament van Mirakel. Laat ons dus maar niet buigen naar draagvlakken en consensuszoekers: Dit is ons levend geloof.
woensdag 10 december 2014

Studie naar Glasramen Lichfield // Herckenrode


Zie: http://www.kikirpa.be


De glasramen van de kathedraal van Lichfield


Studie geleid door Isabelle Lecocq (Documentatie KIK en CVMA België) en Yvette Vanden Bemden (FUNDP en CVMA België), in samenwerking met het Britse Corpus Vitrearum – publicatie voorzien voor 2015.

In het kader van het door het Corpus Vitrearum opgezette internationale onderzoek naar historische glasramen voeren Isabelle Lecocq en Yvette Vanden Bemden samen met het Britse Corpus Vitrearum een studie uit van de continentale glasramen van de kathedraal van Lichfield (GB). In 2008 ging het KIK reeds op fotografische zending naar Lichfield. Twaalf vensters van de kathedraal van Lichfield bevatten nog glasramen uit de oude Nederlanden, verdeeld over de kooromgang en het koor, de “St. Michael’s Chapel” en de “Lady Chapel” (afb. 1-5). Deze glasramen, uitgevoerd tussen 1532 en 1539, zijn afkomstig van de kerk van de abdij van de Adellijke dames van Herkenrode (voormalig prinsbisdom Luik) die in 1793 werd geseculariseerd en in het begin van de 19de eeuw werd afgebroken. De glasramen werden aan het einde van de 18de eeuw verwijderd en op het vasteland verkocht door een tussenpersoon of door de laatste eigenaar van de kerk, die was verbouwd voor de textielindustrie, om uiteindelijk in Engeland te belanden bij een zekere Brooke Boothby, die ze in 1802 doorverkocht aan het kapittel van Lichfield voor de som van 200 pond. De historische glasramen van de “Lady Chapel” worden op dit ogenblik gerestaureerd in de Barley Studio in York, wat een ideale gelegenheid vormt voor een grondige studie. Het blijkt te gaan om belangrijke getuigenissen van de glasraamkunst in de oude Nederlanden. Ze vallen op door de uitzonderlijke kwaliteit van hun technische uitvoering, door de tekening, de kleuren en de wijze waarop het glas werd gesneden. Het creatieproces laat zich niet snel ontrafelen. Archiefonderzoek schuift de namen van twee kunstenaars naar voren: Marten Tymus van Antwerpen en Lambert Spulberch van Mechelen. Stijlstudie onthult een sterke invloed van de Antwerpse school en het gebruik van getekende of gegraveerde composities afkomstig uit het atelier van Pieter Coecke van Aelst.

zondag 7 december 2014

Charles Péguy: Kleine meisje Hoop

Vorig jaar was het thema van ons bisdom 'Hoop in kwetsbaarheid', en toen hebben we op deze blog enkele fragmenten uit het prachtige gedicht 'Het portaal van het mysterie van de tweede deugd' vertaald. Vandaag is de hele vertaling beschikbaar in een mooie uitgave van uitgeverij Betsaïda.

De vertaling wordt voorgesteld op een avond aan de universiteit van Tilburg:
zie : http://avondenaandeaa.blogspot.be/

http://www.betsaida.org/?p=newsitem&id=132&t=Boekpresentatie+vertaling+Pguys+Mysterie+van+de+hoop
Volgend Aanbiddingsuur: 8 januari in plaats van 1 januari

Het eerste aanbiddingsuur van onze broederschap in het nieuwe jaar is op 8 in plaats van op 1 januari 2015.


woensdag 3 december 2014

Zo kan het ook.


Klare taal, dat is wat jongeren en studenten kunnen waarderen. 
Het christendom is het waard uitgetest te worden. 
Gefeliciteerd en grote waardering voor de studentenpastoor van Tilburg, E.H. Michiel Peeters.